Филтър с активен въглен за система за контрол на горивните пари (Duratec ST 2.0 l)

            0

Оттегляне


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пушете и не ходете със запалена цигара или открит пламък от какъвто и да е вид, докато работите върху или близо до предмети, свързани с гориво. Винаги има леснозапалими смеси, които могат да се запалят. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.

1. Изключете проводника на теглото от акумулатора. Вижте раздел 414-01 за повече информация.

2. Повдигнете и подпрете автомобила. Вижте раздел 100-02 за повече информация.

3. Откачете маркуча за изпаренията на резервоара за гориво от въглеродния филтър.4. Изключете почистващата линия на системата за контрол на горивните пари от въглеродния филтър.5. Отстранете въгленовия филтър.
  • Разкачете скобата и повдигнете въглеродния филтър на EVAP, за да го премахнете.Инсталиране


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пушете и не ходете със запалена цигара или открит пламък от какъвто и да е вид, докато работите върху или близо до предмети, свързани с гориво. Винаги има леснозапалими смеси, които могат да се запалят. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.

1. Сменете елементите в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1