Продухващ клапан за въглероден филтър за контрол на парите (Duratec)

            0

Оттегляне


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пушете и не ходете със запалена цигара или открит пламък от какъвто и да е вид, докато работите върху или близо до предмети, свързани с гориво. Винаги има леснозапалими смеси, които могат да се запалят. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.


1. Изключете проводника на теглото от акумулатора. Вижте раздел 414-01 за повече информация.

2. Разкачете щепсела на вентила за почистване на въглеродния филтър на системата за контрол на горивните пари.3. Изключете линията за управление на вакуума от вентила за почистване на въглеродния филтър.4. Разкачете маркучите на горивните пари от вентила за почистване на въглеродния филтър.5. Отстранете вентила за почистване на въглеродния филтър.Инсталиране


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пушете и не ходете със запалена цигара или открит пламък от какъвто и да е вид, докато работите върху или близо до предмети, свързани с гориво. Винаги има леснозапалими смеси, които могат да се запалят. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.


1. Сменете елементите в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1