Точкови тестове на чистачките (автомобили след 08.2001)

            0

ТОЧЕН ТЕСТ K: ЧИСТАЧКИТЕ НЕ РАБОТЕТ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

K1: ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F56 (CJB)

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 ПРОВЕРЕТЕ предпазител F56 (CJB).

3 ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F56 (20 A)

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на K2

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов предпазител F56 (20A) и ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи. Ако предпазителят изгори отново, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото съединение, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

K2: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F56 (CJB)

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Свържете предпазителя F56 (CJB).

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между предпазител F56 и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Чистачката на задното стъкло не работи: Отидете на K3

Функцията за избърсване на предното стъкло с режим на задно изтриване и нормалната функция за изтриване на предното стъкло не работят: Отидете на K5

Не

ПРОВЕРКА CJB; ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

K3: ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F43 (CJB)

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 ПРОВЕРЕТЕ предпазител F43 (CJB).

3 ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F43 (15 A)

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на K4

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов предпазител F43 (15A) и ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи. Ако предпазителят изгори отново, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото съединение, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

K4: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F43 (CJB)

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Свържете предпазителя F43 (CJB).

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между предпазител F43 и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на K5

Не

ПРОВЕРКА CJB; ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

K5: ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА ЧРЕЗ WDS

1 Свържете диагностичния инструмент.

2 Проверете системата с помощта на WDS

• Има ли регистрирани кодове за неизправности (DTC)?

Да

ОБРАБОТЯВАЙТЕ DTC според инструкциите на WDS. ИЗЧИСТЕТЕ паметта за грешки и ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на K6

K6: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЧИСТАЧКИ/ИЗМИВАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за чистачки/миялки - C441.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 6 на превключвателя за чистачки/миещи устройства C441, верига 15-KA19(A) (зелен/оранжев), страната на кабелния сноп и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на K7

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между предпазител F56 и превключвателя за чистачки/миялки, като използвате диаграмите на електрическата верига. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

K7: ПРОВЕРКА ПРЕВКЛЮЧВАЧ ЗА ЧИСТАЧКИ/ИЗМИВАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Тествайте превключвателя за чистачки/миялки в съответствие с инструкциите за тестване на компонентите, включени в електрическите схеми.

• Превключвателят за чистачки/пералня наред ли е?

Да

Чистачките на предното стъкло не работят: отидете на K14

Чистачката на задното стъкло не работи: Отидете на K8

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов превключвател за чистачка/пералня. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

K8: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА РЕЛЕТО НА ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА (ПИН 1)

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете релето на задната чистачка - C1018.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между C1018 щифт 1 на релето на чистачките на задното стъкло, страната на CJB и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на K9

Не

ПРОВЕРКА CJB; ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

K9: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА РЕЛЕТО НА ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА (ПИН 5)

1 Измерете напрежението между щифт 5 на релето на задната чистачка C101, страната на CJB и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на K10

Не

ПРОВЕРКА CJB; ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

K10: ПРОВЕРЕТЕ ЗАХРАНВАЩАТА ВЕРИГА НА РЕЛЕТО НА ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Разкачете двигателя на задната чистачка - C971.

3 Свържете предпазения проводник (15 A) към съединителя на релето на чистачките на задното стъкло C1018, между щифт 3 и щифт 5, страна на CJB.

4 Задвижете в положение ВКЛ.

5 Измерете напрежението между C971 щифт 2 на двигателя на задната чистачка, верига 32-KA28 (бяло/червено), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на K11

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето на чистачките на задното стъкло и двигателя на чистачките на задното стъкло, като използвате диаграмите на електрическата верига. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

K11: ПРОВЕРЕТЕ КОНТРОЛНАТА ВЕРИГА НА РЕЛЕТО НА ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Свържете релето на задната чистачка - C1018.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА.

5 Измерете напрежението между C971 щифт 2 на двигателя на задната чистачка, верига 32-KA28 (бяло/червено), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на K13

Не

ПРОВЕРЕТЕ релето на чистачките на задното стъкло в съответствие с инструкциите за тестване на компонентите, включени в електрическите схеми; ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ новия елемент. Ако релето е наред, отидете на K12

K12: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА МОТОРА НА ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА

1 Измерете напрежението между C971 щифт 1 на двигателя на задната чистачка, верига 15-KA28 (зелено/кафяво), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

ПРОВЕРЕТЕ двигателя на чистачките; ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ новия елемент. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между предпазител F43 (CJB) и двигателя на чистачките на задното стъкло, като използвате електрическите схеми. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

K13: ПРОВЕРЕТЕ КОНТРОЛНАТА ВЕРИГА НА РЕЛЕТО НА ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете генеричния електронен модул (GEM) - C105.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете съпротивлението между C1018 щифт 2 на релето на чистачките на задното стъкло, страна на CJB, и C105 щифт 17 на GEM, верига 91S-KA29 (черно/жълто), страничен кабелен сноп.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов общ електронен модул (GEM). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето на чистачките на задното стъкло и общия електронен модул (GEM), като използвате електрическите схеми. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

K14: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА МОТОРА НА ЧИСТАЧКАТА НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 Свържете превключвател за чистачки/миялки - C441.

2 Изключете двигателя на чистачките на предното стъкло - C848.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете РЕЖИМА НА БАВНО ЧИСТАЧКА.

5 Измерете напрежението между C848 щифт 5 на двигателя на чистачките на предното стъкло, верига 32-KA10 (бяло/зелено), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на K15

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТИРАЙТЕ прекъсването във верига 32-KA10 (бяло/зелено), между превключвателя на чистачките/миячите и двигателя на чистачките, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

K15: ПРОВЕРЕТЕ ЗАЗЕМЯВАНЕТО НА МОТОРА НА ЧИСТАЧКАТА НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между C848 щифт 1 на двигателя на чистачките на предното стъкло, верига 31-KA9 (черен), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ мотора на чистачките на предното стъкло според инструкциите за тестване на артикула, включени в този раздел; ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ новия елемент. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига във верига 31-KA9 (черна), между двигателя на чистачките и S121 (заземяване G37), като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧКОВ ТЕСТ L: ЧИСТАЧКАТА Е ВКЛЮЧЕНА ПОСТОЯННО


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

L1: ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА ЧРЕЗ WDS

1 Свържете диагностичния инструмент.

2 Проверете системата с WDS.

• Има ли регистрирани кодове за неизправности (DTC)?

Да

ОБРАБОТЯВАЙТЕ DTC според инструкциите на WDS. ИЗЧИСТЕТЕ паметта за грешки и ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Чистачките на предното стъкло са включени непрекъснато: Отидете на L2

Постоянно включена задна чистачка: Отидете на L12

L2: ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ ПОЯВЯВА ПОВРЕДАТА.

1 Определете състоянието, в което възниква повредата.

• Пречиствателите непрекъснато ли работят в режим на прочистване с ниска скорост?

Да

Отидете на L3

Не

Към периодичен режим на почистване: Отидете на L8

В режим на високоскоростно почистване: Отидете на L10

L3: ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ ГРЕШНОТО СЪСТОЯНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Изключете чистачките на предното стъкло

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете двигателя на чистачките на предното стъкло - C848.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между C848 щифт 5 на двигателя на чистачките на предното стъкло, верига 32-KA10 (бяло/зелено), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на L4

Не

ПРОВЕРЕТЕ мотора на чистачките на предното стъкло според инструкциите за тестване на артикула, включени в този раздел; ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ новия елемент. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

L4: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГА 32-KA10 (БЯЛО/ЗЕЛЕНО) В ОБЛАСТТА НА МОТОРА НА ЧИСТАЧКИТЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО ЗА КЪСО КЪС ЗАХРАНВАНЕТО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за чистачки/миялки - C441.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между C848 щифт 5 на двигателя на чистачките на предното стъкло, верига 32-KA10 (бяло/зелено), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо съединение за включване на верига 32-KA10 (бяло/зелено), между превключвателя на чистачките/миялните устройства и двигателя на чистачките, като използвате диаграмите на електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на L5

L5: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЧИСТАЧКИ/ИЗМИВАНЕ

1 Измерете напрежението между щифт 7 на превключвателя за чистачки/миещи машини C441, верига 32-KA19(A) (бял/черен), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на L6

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов превключвател за чистачка/пералня. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

L6: ПРОВЕРЕТЕ РЕЛЕТО НА ЧИСТАЧКИТЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете релето на чистачките на предното стъкло - C1019.

3 ПРОВЕРЕТЕ релето на чистачките на предното стъкло според инструкциите за тестване на компонентите, включени в електрическите схеми.

• Релето е наред?

Да

Отидете на L7

Не

МОНТИРАЙТЕ ново реле на чистачките. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

L7: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЛЕТО НА ЧИСТАЧКИТЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО ЗА КЪСО КЪМ ЗАЗА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете генеричния електронен модул (GEM) - C105.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете съпротивлението между C1019 щифт 2 на релето за чистачки на предното стъкло, страната на CJB и земята.

• Съпротивлението по-голямо ли е от 10 kΩ?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов общ електронен модул (GEM). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса в електрическата верига между релето на чистачките на предното стъкло и общия електронен модул (GEM), като използвате електрическите схеми. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

L8: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГА 8-KA19(A) (БЯЛО/ЧЕРНО) В ОБЛАСТТА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ЧИСТАЧКАТА/ПЕРАЧКАТА ЗА КЪСО КЪМ ЗАХРАНВАНЕТО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за чистачки/миялки - C441.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 10 на превключвател за чистачки/миене C441, верига 8-KA19 (бял/черен), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо съединение за захранване на верига 8-KA19(A) (бяло/черно), между превключвателя на чистачките/пералнята и общия електронен модул (GEM), като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на L9

L9: ПРОВЕРКА ПРЕВКЛЮЧВАЧ ЗА ЧИСТАЧКИ/ИЗМИВАНЕ

1 ПРОВЕРЕТЕ превключвателя за чистачка/миялна машина според инструкциите за тестване на компонентите, включени в електрическите схеми.

• Превключвателят правилен ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов общ електронен модул (GEM). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов превключвател за чистачка/пералня. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

L10: ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ ПОЯВЯВА ПОВРЕДАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете двигателя на чистачките на предното стъкло - C848.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между C848 щифт 4 на двигателя на чистачките на предното стъкло, верига 32-KA11 (бял/черен), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на L11

Не

МОНТИРАЙТЕ нов двигател на чистачките. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

L11: ПРОВЕРЕТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЧИСТАЧКИ/ИЗМИВАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за чистачки/миялки - C441.

3 ПРОВЕРЕТЕ превключвателя за чистачка/миялна машина според инструкциите за тестване на компонентите, включени в електрическите схеми.

• Превключвателят правилен ли е?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо съединение към захранване във веригите, свързани към щифт 8 на превключвателя за чистачки/миялки C441, като използвате диаграмите на електрическата верига. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов превключвател за чистачка/пералня. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

L12: ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ ПОЯВЯВА ПОВРЕДАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете релето на задната чистачка - C1018.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Проверете чистачката на задното стъкло.

• Двигателят на чистачките на задното стъкло работи ли непрекъснато?

Да

Отидете на L13

Не

ПРОВЕРЕТЕ релето на чистачките на задното стъкло в съответствие с инструкциите за тестване на компонентите, включени в електрическите схеми; ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ новия елемент. Ако релето е наред, отидете на L14

L13: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГА 32-KA28 (БЯЛО/ЧЕРВЕНО) В ОБЛАСТТА НА МОТОРА НА ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА ЗА КЪСО КЪС ЗАХРАНВАНЕТО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Разкачете двигателя на задната чистачка - C971.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между C971 щифт 2 на двигателя на задната чистачка, верига 32-KA28 (бяло/червено), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към захранването във веригата между релето на чистачките и двигателя на чистачките, като използвате електрическите схеми. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

МОНТИРАЙТЕ нов двигател на чистачките. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

L14: ПРОВЕРЕТЕ УПРАВЛИТЕЛНАТА ВЕРИГА НА РЕЛЕТО НА ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА ЗА КЪСО КЪМ ЗАЗА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете генеричния електронен модул (GEM) - C105.

3 Измерете съпротивлението между C1018 щифт 2 на релето на чистачките на задното стъкло, страната на CJB и земята.

• Съпротивлението по-голямо ли е от 10 kΩ?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов общ електронен модул (GEM). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса във веригата между релето на чистачките на задното стъкло и общия електронен модул (GEM), като използвате електрическите схеми. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ M: РЕЖИМЪТ НА ПОЧИСТВАНЕ С ВИСОКА/НИСКА СКОРОСТ НЕ ФУНКЦИОНИРА ПРАВИЛНО (РЕЖИМЪТ НА ПРЕКРАТЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ ФУНКЦИОНИРА ПРАВИЛНО)


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

M1: ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ ПОЯВЯВА ПОВРЕДАТА.

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Включете последователно НИСКА СКОРОСТ и ВИСОКА СКОРОСТ.

3 Проверете чистачките на предното стъкло.

• Двигателят на чистачките работи ли в режим на висока скорост?

Да

Чистачките не работят в РЕЖИМ НА НИСКА СКОРОСТ: ПРОВЕРЕТЕ превключвателя за чистачки/миялки според инструкциите за тестване на компонентите, включени в електрическите диаграми; ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ новия елемент. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Моторът на чистачките работи на висока скорост в РЕЖИМ НА НИСКА СКОРОСТ: Отидете на M4

Не

Отидете на M2

M2: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА МОТОРА НА ЧИСТАЧКАТА НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете двигателя на чистачките на предното стъкло - C848.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Включете ВИСОКОСКОРОСТЕН РЕЖИМ.

5 Измерете напрежението между C848 щифт 4 на двигателя на чистачките на предното стъкло, верига 32-KA11 (бял/черен), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

МОНТИРАЙТЕ нов двигател на чистачките. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на M3

M3: ПРОВЕРКА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЧИСТАЧКИ/ИЗМИВАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за чистачки/миялки - C441.

3 ПРОВЕРЕТЕ превключвателя за чистачка/миялна машина според инструкциите за тестване на компонентите, включени в електрическите схеми.

• Превключвателят за чистачки/пералня наред ли е?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворена верига 32-KA11 (бяло/черно), между превключвателя на чистачките/миячите и двигателя на чистачките, като използвате диаграмите на електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов превключвател за чистачка/пералня. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

M4: ПРОВЕРКА ПРЕВКЛЮЧВАЧ ЗА ЧИСТАЧКИ/ИЗМИВАНЕ

1 Изключете превключвателя за чистачки/миялки - C441.

2 ПРОВЕРЕТЕ превключвателя за чистачки/миялки в съответствие с инструкциите за тестване на компонентите, включени в електрическите схеми.

• Превключвателят за чистачки/пералня наред ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ двигателя на чистачките на предното стъкло според инструкциите за тестване на елемента, включени в този раздел. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ новия елемент. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов превключвател за чистачка/пералня. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ N: РЕЖИМЪТ НА ПРЕКРАТЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ НЕ ФУНКЦИОНИРА ПРАВИЛНО (РЕЖИМЪТ НА ПОЧИСТВАНЕ С ВИСОКА/НИСКА СКОРОСТ ФУНКЦИОНИРА ПРАВИЛНО)


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

N1: ПРОВЕРЕТЕ СИСТЕМАТА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА WDS

1 Свържете диагностичния инструмент.

2 Проверете системата с WDS.

• Има ли регистрирани кодове за неизправности (DTC)?

Да

ОБРАБОТЯВАЙТЕ DTC според инструкциите на WDS. ИЗЧИСТЕТЕ паметта за грешки и ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на N2

N2: ПРОВЕРЕТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЧИСТАЧКИ/ИЗМИВАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за чистачки/миялки - C441.

3 ПРОВЕРЕТЕ превключвателя за чистачка/миялна машина според инструкциите за тестване на компонентите, включени в електрическите схеми.

• Превключвателят за чистачки/пералня наред ли е?

Да

Отидете на N3

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов превключвател за чистачка/пералня. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

N3: ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ ПОЯВЯВА ПОВРЕДАТА.

1 Свържете превключвател за чистачки/миялки - C441.

2 Определете състоянието, в което възниква повредата.

• Не работи ли функцията за периодично почистване?

Да

Отидете на N4

Не

Функцията за периодично изчистване не работи правилно: Отидете на N9

Регулируемата функция за периодично почистване не работи правилно: Отидете на N8

N4: ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ ГРЕШНОТО СЪСТОЯНИЕ

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Активиране на ЕДИНЕН РЕЖИМ НА ПОЧИСТВАНЕ:

3 Проверете чистачките на предното стъкло.

• Чистачките на предното стъкло се връщат в неработно положение:

Да

Отидете на N5

Не

Отидете на P1

N5: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА РЕЛЕТО НА ЧИСТАЧКИТЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете релето на чистачките на предното стъкло - C1019.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между C1019 щифт 1 на релето за чистачки на предното стъкло, от страната на CJB, и земята, и между щифт 5, от страната на CJB, и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията и в двата случая?

Да

ПРОВЕРЕТЕ релето на чистачките на предното стъкло съгласно инструкциите за тестване на компонентите, включени в електрическите схеми; ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ новия елемент. Ако релето е наред, отидете на N6

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ новата централна съединителна кутия (CJB). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

N6: ПРОВЕРЕТЕ КОНТРОЛНАТА ВЕРИГА НА РЕЛЕТО НА ЧИСТАЧКИТЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

ЗАБЕЛЕЖКА: Изключете чистачките на предното стъкло.

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Свържете релето за чистачки на предното стъкло - C1019.

3 Изключете генеричния електронен модул (GEM) - C105.

4 Задвижете в положение ВКЛ.

5 Свържете свързващ проводник с предпазител от 10 A между щифт 21 C105 на модула General Electronics (GEM), верига 91S-KA12A (черно/бяло), страната на окабеляването и земята ".

6 Свържете отново кабела и проверете чистачките.

• Работят ли чистачките и връщат ли се в изключено положение?

Да

Отидете на N7

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето на чистачките на предното стъкло и GEM щифт 21 C105, като използвате електрическите схеми. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

N7: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ОБЩИЯ ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ (GEM)

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете генеричния електронен модул (GEM) - C104.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Активирайте РЕЖИМ НА ПРЕМЕСТНО ПОЧИСТВАНЕ.

5 Измерете напрежението между C104 пин 4 на GEM, верига 8-KA19 (бяло/черно), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов общ електронен модул (GEM). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТИРАЙТЕ отворената верига във верига 8-KA19 (бяло/черно), между превключвателя на чистачките/пералнята и генеричния електронен модул (GEM), като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

N8: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ОБЩИЯ ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ (GEM)

1 Изключете генеричния електронен модул (GEM) - C105.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Включете РЕЖИМ НА ПРЕМЕСТНО ПОЧИСТВАНЕ.

4 Измерете напрежението между C105 щифт 4 на GEM, верига 8-KA18 (бял), страната на окабеляването и земята.

• Регистрирано напрежение?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов общ електронен модул (GEM). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТИРАЙТЕ прекъсването във верига 8-KA18 (бяло), между превключвателя на чистачките/миячите и генеричния електронен модул (GEM), като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

N9: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ОБЩИЯ ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ (GEM)

1 Изключете генеричния електронен модул (GEM) - C103.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Включете РЕЖИМ НА ПОЧИСТВАНЕ С БАВНА СКОРОСТ.

4 Измерете напрежението между C103 щифт 2 на модула General Electronics (GEM), верига 32-KA9A (бяло/синьо), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията по време на цикъл на почистване?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов общ електронен модул (GEM). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига 32-KA9A (бяло/синьо), между връзката S77 и генеричния електронен модул (GEM), като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ O: ФУНКЦИЯТА ИЗМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НЕ РАБОТИ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

O1: ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ ПОЯВЯВА ПОВРЕДАТА.

1 Активирайте функцията ИЗМИВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО в съответствие с режима ИЗМИВАНЕ НА ЗАДНОТО.

2 Определете състоянието, в което възниква повредата.

• Функцията за почистване не работи, а функцията за изплакване работи правилно?

Да

Отидете на O3

Не

Функцията за измиване и почистване не работи: Отидете на O2

O2: ПРОВЕРЕТЕ ЗАЗЕМЯВАНЕТО НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЧИСТАЧКИ/ИЗМИВАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за чистачки/миялки - C441.

3 Измерете съпротивлението между щифт 3 на превключвателя за чистачки/миещи машини C441, верига 31-KA19 (черен), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов превключвател за чистачка/пералня. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига във верига 31-KA19 (черна), между превключвателя за чистачки/миене и маса G14, като използвате диаграмите на електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

O3: ПРОВЕРЕТЕ СИСТЕМАТА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА WDS

1 Свържете диагностичния инструмент.

2 Проверете системата с WDS.

• Има ли регистрирани кодове за неизправности (DTC)?

Да

ОБРАБОТЯВАЙТЕ DTC според инструкциите на WDS. ИЗЧИСТЕТЕ паметта за грешки и ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на O4

O4: ПРОВЕРЕТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЧИСТАЧКИ/ИЗМИВАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за чистачки/миялки - C441.

3 Тествайте превключвателя за чистачка/миялна машина според инструкциите за тестване на компонентите, включени в електрическите схеми.

• Превключвателят правилен ли е?

Да

Функцията за почистване на предното стъкло не работи: Отидете на O5

Задната чистачка не работи: Отидете на O6

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов превключвател за чистачка/пералня. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

O5: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ОБЩИЯ ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ (GEM) В ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА 32-KA6A (БЯЛО/ЧЕРНО)

1 Изключете генеричния електронен модул (GEM) - C104.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Включете УСТРОЙСТВОТО ЗА ИЗМИВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО.

4 Измерете напрежението между C104 пин 5 на модула General Electronics (GEM), верига 32-KA6A (бяло/черно), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов общ електронен модул (GEM). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТИРАЙТЕ отворената верига във верига 32-KA6(A) (бяло/черно), между превключвателя на чистачките/пералнята и генеричния електронен модул (GEM), като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

O6: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ОБЩИЯ ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ (GEM) В ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА 33-KA6 (ЖЪЛТО/ЧЕРНО)

1 Изключете генеричния електронен модул (GEM) - C105.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Включете ЗАДНАТА ШАЙБА.

4 Измерете напрежението между C105 пин 2 на GEM, верига 33-KA6 (жълто/черно), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов общ електронен модул (GEM). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТИРАЙТЕ прекъсването във верига 33-KA6 (жълто/черно), между превключвателя на чистачките/миещите устройства и общия електронен модул (GEM), като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ P: ЧИСТАЧКИТЕ НЕ СПИРАТ В ПРАВИЛНА ИЗКЛЮЧЕНА ПОЗИЦИЯ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

P1: ПРОВЕРЕТЕ СИСТЕМАТА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА WDS

1 Тествайте системата с WDS.

• Има ли регистрирани кодове за неизправности (DTC)?

Да

ОБРАБОТЯВАЙТЕ DTC според инструкциите на WDS. ИЗЧИСТЕТЕ паметта за грешки и ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на P2

P2: ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ ПОЯВЯВА ПОВРЕДАТА.

1 Определете състоянието, в което възниква повредата.

• Функцията за деактивиране на чистачките на предното стъкло не работи ли?

Да

Отидете на P3

Не

Чистачката на задното стъкло не спира в правилна позиция на празен ход: Отидете на P8

P3: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА МОТОРА НА ЧИСТАЧКАТА НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете двигателя на чистачките на предното стъкло - C848.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 3 C848 на двигателя на чистачките на предното стъкло, верига 15-KA9 (зелено/червено), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на P4

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворена верига 15-KA9 (зелено/червено), между предпазител F56 (CJB) и двигателя на чистачките на предното стъкло, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

P4: ПРОВЕРЕТЕ РЕЛЕТО НА ЧИСТАЧКИТЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете релето на чистачките на предното стъкло - C1019.

3 Тествайте релето на чистачките на предното стъкло според инструкциите за тестване на компонентите, включени в електрическите схеми.

• Релето е наред?

Да

Отидете на P5

Не

МОНТИРАЙТЕ ново реле за чистачките на предното стъкло. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

P5: ПРОВЕРЕТЕ МОТОРА НА ЧИСТАЧКАТА НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 ПРОВЕРЕТЕ мотора на чистачките на предното стъкло според инструкциите за тестване на елемента, включени в този раздел.

• Двигателят на чистачките правилен ли е?

Да

Отидете на P6

Не

МОНТИРАЙТЕ нов двигател на чистачките. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

P6: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА МОТОРА НА ЧИСТАЧКАТА НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Свържете предпазения проводник (10 A) към C1019 конектор за реле на чистачките на предното стъкло, между щифт 4 и щифт 5, страна на CJB.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 2 C848 на двигателя на чистачките на предното стъкло, верига 32-KA9 (бяло/синьо), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на P7

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето на чистачките на предното стъкло и двигателя на чистачките на предното стъкло, като използвате електрическите схеми. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

P7: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЧИСТАЧКИ/ИЗМИВАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за чистачки/миялки - C441.

3 Свържете предпазения проводник (10 A) към C1019 конектор на релето на чистачките на предното стъкло, между щифт 3 и щифт 5, страна на CJB.

4 Задвижете в положение ВКЛ.

5 Измерете напрежението между щифт 7 на превключвателя за чистачки/миене C441, верига 32-KA19(A) (бял/черен), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов превключвател за чистачка/пералня. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТИРАЙТЕ отворената верига между релето на чистачките на предното стъкло и C441 щифт 7 на превключвателя на чистачки/миялки, като използвате електрическите схеми. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

P8: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА МОТОРА НА ЗАДНАТА ЧИСТАЧКА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Разкачете двигателя на задната чистачка - C971.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между C971 щифт 1 на двигателя на задната чистачка, верига 15-KA28 (зелено/кафяво), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

МОНТИРАЙТЕ нов двигател на чистачките. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между предпазител F43 (CJB) и щифт 1 C971 на двигателя на чистачката на задното стъкло, като използвате електрическите схеми. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CJB. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ В: ПОМПАТА НА ПЕРИЛКАТА НЕ РАБОТИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

Q1: ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ ПРОЯВЯВА ПРОБЛЕМЪТ.

1 Определете състоянието, в което възниква повредата.

• Устройството за миене на предно и задно стъкло не работи?

Да

Отидете на Q2

Не

Преден или заден прозорец: МОНТИРАЙТЕ нов превключвател за чистачка/миялна машина. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Q2: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА МОТОРА НА ПОМПАТА ЗА ПЕРИЛКА

ЗАБЕЛЕЖКА: Изключете чистачките на предното стъкло.

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Разкачете двигателя на помпата за миене на предното стъкло - C828.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между C828 щифт 1 на двигателя на помпата за миене на предното стъкло, верига 32-KA34 (бял/черен), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на Q3

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТИРАЙТЕ прекъсването във верига 32-KA34 (бяло/черно), между превключвателя на чистачките/миещите машини и двигателя на помпата на миещите машини, като използвате диаграмите на електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

В3: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА МОТОРА НА ПОМПАТА ЗА ПЕРИЛКА

1 Измерете напрежението между C828 щифт 2 на двигателя на помпата за миене на предното стъкло, верига 33-KA34 (жълто/черно), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

МОНТИРАЙТЕ нов двигател на помпата за миене. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворена верига 33-KA34 (жълто/черно), между превключвателя на чистачките/миещите машини и двигателя на помпата на миещите машини, като използвате диаграмите на електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ R: ФУНКЦИЯТА ЗА ИЗМИВАНЕ НА ФАРОВЕ НЕ РАБОТИ ПРАВИЛНО

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

R1: ПРОВЕРЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО НА РЕЛЕТО ЗА ИЗМИВАНЕ НА ФАРОВЕТЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете релето за миене на фаровете - C1004.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 2 на релето за измиване на фаровете C1004, верига 30-KA23 (червено), страната на BJB и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на R4

Не

Отидете на R2

R2: ПРОВЕРЕТЕ ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F13

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 ПРОВЕРЕТЕ предпазителя F13 (BJB).

3 ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F13 (30 A)

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на R3

Не

Поставете нов предпазител F13 (30 A). Ако предпазителят изгори отново, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото съединение, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

R3: ПРОВЕРЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F13 (BJB)

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между предпазител F13 (BJB) и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на R4

Не

Вижте BJB. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ новия елемент. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

R4: ПРОВЕРЕТЕ КОНТРОЛНАТА ВЕРИГА (ФАРОВЕ ВКЛЮЧЕНИ) НА РЕЛЕТО ЗА ИЗМИВАНЕ НА ФАРОВЕТЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Свържете предпазителя F13 (BJB).

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Преместете превключвателя на светлините в положение "къси светлини".

5 Измерете напрежението между щифт 5 на релето за миене на фаровете C1004, верига 15S-KA22 (зелено/кафяво), страната на BJB и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на R5

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между превключвателя на светлините и релето за измиване на фаровете, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

R5: ПРОВЕРЕТЕ ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВРЪЗКА НА РЕЛЕТО ЗА ИЗМИВАНЕ НА ФАРОВЕТЕ

1 Завъртете превключвателя за осветление в положение ИЗКЛ.

2 Влезте в позиция ИЗКЛ.

3 Измерете съпротивлението между щифт 1 на релето за миене на фаровете C1004, верига 31-KA22 (черен), страната на BJB и земята.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на R6

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във веригата между релето за миене на фаровете и масата G37, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

R6: ПРОВЕРЕТЕ КОНТРОЛНАТА ВЕРИГА (С ВКЛЮЧЕНА ШАЙБА) КЪМ РЕЛЕТО ЗА МИЯНЕ НА ФАРОВЕТЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Задействайте УСТРОЙСТВОТО ЗА ИЗМИВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО по време на измерването.

3 Измерете съпротивлението между щифт 3 на релето за миене на фаровете C1004, верига 32-KA22 (бяло/червено) и земята.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на R7

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между щифт 3 на релето за миене на фаровете C1004 и връзката S128, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

R7: ПРОВЕРЕТЕ ПОМПАТА ЗА ИЗМИВАНЕ НА ФАРОВЕ.

1 Свържете релето за миене на фаровете - C1004.

2 Разкачете двигателя на помпата за миене на фаровете - C745.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Преместете превключвателя на светлините в положение "къси светлини".

5 Задействайте УСТРОЙСТВОТО ЗА ИЗМИВАНЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО по време на измерване.

6 Измерете напрежението между щифт 1 на двигателя на помпата за миене на фаровете C745, верига 15S-KA21 (зелено/жълто), страната на окабеляването и земята.

• Регистрира ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на R8

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между C1004 щифт 4 на релето за миене на фаровете и мотора на помпата за миене на фаровете, като използвате диаграмите на електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

R8: ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕМНАТА ВРЪЗКА НА ПОМПАТА ЗА ИЗМИВАНЕ НА ФАРОВЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 2 на двигателя на помпата за миене на фаровете C745, верига 31-KA21 (черен), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ двигателя на помпата за миене на фаровете. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ новия елемент. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между двигателя на помпата за миене на фаровете и масата G37, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1