Моторче за чистачки на задното стъкло — демонтаж и монтаж

            0

Оттегляне


ВНИМАНИЕ: Изключете заземяващия проводник от батерията. Вижте раздел 414-01 за повече информация.


един.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че моторът на чистачките е в изключено положение.


Свалете рамото на чистачката.
  • Повдигнете пластмасовия капак и разхлабете гайката около две завъртания.
  • Повдигнете рамото на чистачката и го извадете от коничния елемент, като го плъзнете настрани.
  • Разхлабете гайката и свалете рамото на чистачката.2. Свалете капака.
  • Отстранете двата винта.
  • Разкачете десетте скоби.3. Отстранете двигателя на чистачките.
  • 1. Разкачете конектора на двигателя на чистачките.
  • 2. Отстранете заземяващия проводник.
  • Отстранете трите винта.4. Отстранете двигателя на чистачките от скобата.Инсталиране


един.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че моторът на чистачките е в изключено положение.


Поставете отново елементите в обратен ред.

2. Проверете работата на чистачките.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1