Регулиране на перата и лостовете на чистачките на предното стъкло

            0

Специален инструмент


Инструмент за подравняване на рамото на чистачките 501-027 (32-006)

Коригиране


един. ВНИМАНИЕ: Уверете се, че моторът на чистачките е в изключено положение.

Свалете перото на чистачката.

2. Поставете рамото на чистачката в специалния инструмент и монтирайте специалния инструмент на предното стъкло.

3. ЗАБЕЛЕЖКА: И трите опори за специални инструменти трябва да са в контакт със стъклото.

С помощта на специалния инструмент измерете ъгъла между рамото на чистачката и предното стъкло.четири. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато регулирате ъгъла, повдигнете специалния инструмент над стъклото, за да предотвратите евентуална повреда.

С помощта на специалния инструмент проверете и регулирайте рамото на чистачката. За повече информация, моля, вижте главата Спецификации, налична в този раздел.
  • С помощта на отворения гаечен ключ на специалния инструмент регулирайте ъгъла.5. Отстранете специалния инструмент.

6. Монтирайте перото на чистачката.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1