Инициализация на двигателя на прозореца на вратата

            0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Функцията против прихващане на прозореца на вратата няма да работи, когато се извърши процедурата за инициализация на двигателя на прозореца на вратата. Уверете се, че отворът на прозореца на вратата е без чужд материал. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като изключите акумулатора, трябва да инициализирате двигателя на електрическия прозорец за всяка врата поотделно.

1. Натиснете бутона за управление на електрическия прозорец, докато прозорецът на вратата се затвори напълно и задръжте бутона в позиция за затворен прозорец за още една секунда.

2. Освободете бутона за затваряне на превключвателя за управление на електрическите прозорци и го натиснете отново два или три пъти, като го задържате за секунда всеки път.

3. Натиснете бутона за отваряне на превключвателя за управление на електрическия прозорец, така че прозорецът на вратата да се отвори напълно.

4. Натиснете бутона на превключвателя за управление на електрическите прозорци до втория ограничител и го освободете.
  • Ако прозорецът на вратата не се затвори автоматично, повторете цялата процедура.

5. Повторете процедурата за инициализация на двигателя на електрическия прозорец на вратата за двигателя на електрическия прозорец.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1