Точни тестове (превозни средства преди 08.2000 г.)

            0

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте цифров мултицет, за да направите всички електрически измервания.


ТОЧЕН ТЕСТ A: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦИ НЕ РАБОТАТ НА ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ - ПРЕДНИ И ЗАДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

A1: ТЕСТ НА СВЕТОДИОДЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ПРОЗОРЕЦА НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА

1 Задвижете в положение ВКЛ.

• Светят ли светодиодите на превключвателя на електрическите прозорци на шофьорската врата?

Да

ПРОВЕРЕТЕ жалбата на клиента.

Не

3 врати, 5 врати и комби Отидете на A2 4 врати: РЕМОНТ верига 15 - DA5 (зелено-оранжево). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A2: ПРОВЕРКА НА МОТОРА НА ЧИСТАЧКАТА НА ЗАДНОТО СТЪКЛО

1 Включете чистачката на задното стъкло.

• Чистачката на задното стъкло работи ли правилно?

Да

РЕМОНТ верига 15 - DA5 (зелено-оранжево). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 15 - KA28 (зелено-синьо). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ B: ЕДИН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЕЦ - ПРОЗОРЕЦЪТ НЕ РАБОТИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДНИ И ЗАДНИ ПРОЗОРЦИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

B1: ПРОВЕРКАТА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЗАПАЛВАНЕТО В КЛЮЧА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦИ НЕ РАБОТИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че ключалката на задния прозорец не е включена.

1 Задвижете в положение ВКЛ.

• Свети ли светодиодът на превключвателя на електрическия прозорец?

Да

Отидете на B2

Не

Отидете на B6

B2: ПРОВЕРКА НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦА, РАЗПОЛОЖЕН НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА

1 Задействайте превключвателя за електрически прозорци, разположен на вратата на водача.

• Работи ли правилно неработещ електрически прозорец?

Да

Електрически прозорец на шофьорския прозорец, ПРОВЕРЕТЕ оплакването на клиента. Електрически прозорци на всички пътнически врати, отидете на B3

Не

Отидете на B8

B3: ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ РАБОТЕЩИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ПРОЗОРЕЦА И МОТОРА ЗА ПОВДИГАНЕ НА ПРОЗОРЕЦА

1 Изключете C735, C736 или C737 на неработещия двигател на електрическия прозорец.

2 Изключете C485, C482 или C483 неработещ превключвател за електрически прозорци.

3 Измерете съпротивлението между конектор C485 щифт 5 на неработещия превключвател на електрическия прозорец на предния прозорец на пътника, верига 31S - AJ55B (червено-черно) и конектор C735 щифт 3 на двигателя на електрическия прозорец, верига 31S - AJ55A (червено-черно), от страната на окабеляването; или между щифт 5 на конектор C482 на неработещ превключвател за електрически стъкла на левия заден прозорец, верига 31S - AJ46B (черен/бял), и щифт 3 на конектор C736 на мотора на електрическото стъкло, верига 31S - AJ46A (черен/бял), страна на окабеляването; или между щифт 5 на съединител C483 на неработещия превключвател за електрически стъкла на десния заден прозорец, верига 31S - AJ46B (B/W), и щифт 3 на съединител C737 на двигателя на електрическото стъкло, електрическа верига 31S - AJ46A (черно и бяло), страна на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на B4

Не

РЕМОНТ верига 31S - AJ55B (червен/черен); или електрическа верига 31S - AJ46B (черно и бяло). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B4: ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ РАБОТЕЩИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ПРОЗОРЕЦА И МОТОРА ЗА ПУСКАНЕ НА ПРОЗОРЕЦА

1 Измерете съпротивлението между конектор C485 щифт 2 на неработещия превключвател на електрическия прозорец на предния прозорец на пътника, верига 31S - AJ54B (черен/зелен) и конектор C735 щифт 4 на мотора на електрическия прозорец, верига 31S - AJ54A (черно-зелено), от страната на окабеляването; или между щифт 2 на съединител C482 на неработещ превключвател на прозореца на левия заден прозорец, верига 31S - AJ63B (черен/зелен), и щифт 4 на съединител C736 на двигателя на електрическия прозорец, верига 31S - AJ63A (черен/син), страна на окабеляването; или между щифт 2 на съединител C483 на неработещия превключвател на електрическия прозорец на десния заден прозорец, верига 31S - AJ63B (син/черен), и щифт 4 на съединител C737 на двигателя на електрическото стъкло, електрическа верига 31S - AJ63A (черно-синьо), от страната на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на B5

Не

РЕМОНТ верига 31S - AJ54B (черен/зелен); или електрическа верига 31S - AJ63B (черно-зелен); или електрическа верига 31S - AJ63B (черно-синьо). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B5: ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА МОТОРА НА ВЪТРЕШНИЯ ПРОЗОРЕЦ

1 Измерете съпротивлението между C734 щифт 8 на неработещия двигател на електрическия прозорец на шофьорския прозорец, верига 31 - AJ26 (черен), страната на окабеляването и земята; или щифт 8 на конектор C735 на неработещия двигател на електрическия прозорец, пътническата врата, верига 31 - AJ27 (черен), страна на окабеляването и маса; или щифт 8 на конектор C736 на неработещия двигател на електрическия прозорец на задния ляв прозорец, верига 31 - AJ31 (черен), страна на окабеляването и маса; или щифт 8 на конектор C737 на неработещия двигател на електрическия прозорец на десния заден прозорец, верига 31 - AJ31 (черен), страна на окабеляването и маса.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ жалбата на клиента.

Не

РЕМОНТ верига 31 - AJ26 (черен); или електрическа верига 31 - AJ27 (черен); или електрическа верига 31 - AJ31 (черен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B6: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ПРОЗОРЦАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C484, C485, C482, C483 неработещ превключвател за електрически прозорци.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 13 на конектор C484, неработещ превключвател на електрическия прозорец на шофьорския прозорец, верига 15 - LH14 (жълто/зелено), страната на окабеляването и земята; или между щифт 1 на конектор C485, неработещ превключвател на електрическия прозорец на предния пътнически прозорец, верига 15 - LH31 (зелено/синьо), страна на окабеляването и маса; или между щифт 1 на конектор C482 на неработещ превключвател на електрическия прозорец на лявото задно стъкло, верига 15 - LH36 (червено/зелено), страна на окабеляването и маса; или между щифт 1 на съединител C483 на неработещ превключвател на електрическия прозорец на вратата на дясната задна врата, верига 15 - LH36 (червено-зелено), страна на окабеляването и "

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на B7

Не

Отидете на B14

B7: ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПРОЗОРЕЦ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между C484 щифт 4 на неработещия превключвател на електрическия прозорец на шофьорския прозорец, верига 31 - AJ7 (черен), страната на окабеляването и земята; или между щифт 6 на конектор C485, неработещ превключвател на електрическия прозорец на предния пътнически прозорец, верига 31 - AJ18 (черен), страна на окабеляването и маса; или между щифт 6 на конектор C482 на неработещ превключвател на електрическия прозорец на лявото задно стъкло, верига 31S - AJ32 (черен/оранжев), страна на окабеляването и маса; или между щифт 6 на конектор C483, неработещ превключвател на електрическия прозорец на десния заден прозорец, верига 31S - AJ32 (черно-оранжев), страна на окабеляването и "

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

РЕМОНТ на верига 32-AJ26 (бял).

Не

РЕМОНТ верига 31 - AJ7 (черен); или електрическа верига 31 - AJ18 (черен); или електрическа верига 31S - AJ32 (черно-оранжево) или 31S - AJ14 (черно-оранжево); или електрическа верига 31S - AJ32 (черно/оранжево) или 31S - AJ24 (черно/жълто). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B8: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В КОНЕКТОРА НА ВРАТАТА ПРИ НЕРАБОТЕЩ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЕЦ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете вратите C42, C44, C45 или C46 с неработещи електрически стъкла.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 9 на конектор C42 на вратата на шофьора при неработещ електрически прозорец, верига 29 - AJ26 (жълто-оранжево), страната на окабеляването и земята; или щифт 9 на конектор C44 на вратата на предния пътник с неработещ електрически прозорец, верига 29 - AJ27 (оранжево/бяло), страна на окабеляването и маса; или щифт 9 на конектор C45 на лявата задна врата с неработещ електрически прозорец, верига 29 - AJ13 (оранжево-синьо), страна на окабеляването и маса; или щифт 9 на конектор C46 на дясната задна врата с неработещ електрически прозорец, верига 29 - AJ23 (оранжево/бяло), страна на окабеляването и маса.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на B9

Не

РЕМОНТ верига 29 - AJ26 (жълто-оранжево); или електрическа верига 29 - AJ27 (оранжево-бяло); или електрическа верига 29 - AJ13 (оранжево-синьо); или електрическа верига 29 - AJ23 (оранжево-бяло). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B9: ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА МОТОРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ПРОЗОРЕЦ НА ВЪТРЕШНО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C734, C735, C736 или C737 на неработещия двигател на електрическия прозорец.

3 Измерете съпротивлението между C734 щифт 8 на неработещия двигател на електрическия прозорец на шофьорския прозорец, верига 31 - AJ26 (черен), страната на окабеляването и земята; или щифт 8 на конектор C735 на неработещия двигател на електрическия прозорец, пътническата врата, верига 31 - AJ27 (черен), страна на окабеляването и маса; или щифт 8 на конектор C736 на неработещия двигател на електрическия прозорец на задния ляв прозорец, верига 31 - AJ31 (черен), страна на окабеляването и маса; или щифт 8 на конектор C737 на неработещия двигател на електрическия прозорец на десния заден прозорец, верига 31 - AJ31 (черен), страна на окабеляването и маса.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на B10

Не

РЕМОНТ верига 31 - AJ26 (черен); или електрическа верига 31 - AJ27 (черен); или електрическа верига 31 - AJ31 (черен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B10: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В КОНЕКТОРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ МОТОР НА ПРОЗОРЦА ПРИ ИЗВЪН РАБОТА

1 Свържете C42, C44, C45 или C46 на неработещия двигател на електрическия прозорец.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Измерете напрежението между C734 пин 7 на неработещия двигател на електрическия прозорец на шофьорския прозорец, верига 29 - AJ26 (жълто/оранжево), страната на окабеляването и земята; или щифт 7 на конектор C735 на неработещия електродвигател на прозореца на предната пътническа врата, верига 29 - AJ27 (оранжево-бяло), страна на окабеляването и маса; или щифт 7 на конектор C736 на неработещия електродвигател на прозореца на лявото задно стъкло, верига 29 - AJ31 (оранжево-синьо), страна на окабеляването и маса; или щифт 7 на съединител C737 на неработещия двигател на електрическия прозорец на десния заден прозорец, верига 29 - AJ31 (оранжево/синьо), страна на окабеляването и маса.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на B11

Не

РЕМОНТ верига 29 - AJ26 (жълто-оранжево); или електрическа верига 29 - AJ27 (оранжево-бяло); или електрическа верига 29 - AJ31 (оранжево-синьо). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B11: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО ВЪВ ВЕРИГАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ МОТОР ЗА ПОВДИГАНЕ НА ПРОЗОРЦА ПРИ ИЗВЪН РАБОТА

1 Въведете позиция OFF.label

2 Завъртете превключвателя на двигателя на неработещия електрически прозорец в горна позиция.

3 Измерете съпротивлението между щифт 3 на конектор C734 на неработещия електродвигател на прозореца на водача, верига 31S - AJ41 (червено-черно) - версия с ляв волан ([черно-оранжево] - версия с десен волан) управление), от страната на окабеляването и "земя"; или щифт 3 на съединител C735 на неработещия двигател на електрическия прозорец на предния прозорец на пътника, верига 31S - AJ55A (червено/черно), страна на окабеляването и маса; или щифт 3 на съединител C736 на неработещия двигател на електрическия прозорец на задния ляв прозорец, верига 31S - AJ46A (Ч/Б), страна на окабеляването и маса; или щифт 3 на конектор C737 на неработещ електродвигател на ел. стъкло на десния заден прозорец, верига 31S - AJ46A (черно и бяло), страна на окабеляването и земя.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на B12

Не

РЕМОНТ верига 31S - AJ41 (червен/черен) - вариант с ляв волан ([черен/оранжев] - вариант с десен волан); или електрическа верига 31S - AJ55A (червено-черно) или 31S - AJ55B (червено-черно); или електрическа верига 31S - AJ46A (червено-черно); или електрическа верига 31S - AJ46A (черно и бяло) или 31S - AJ46B (черно и бяло). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B12: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ВЕРИГАТА НА ДОЛНИЯ ДВИГАТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ПРОЗОРЕЦ НА СПИСЪКА НА НЕАКТИВНИТЕ ПРОЗОРЕЦИ

1 Завъртете превключвателя на неработещия електродвигател на прозореца в позиция надолу на прозореца.

2 Измерете съпротивлението между щифт 4 на конектор C734, неработещ двигател на електрическия прозорец на шофьорския прозорец, верига 31S - AJ40 (черно/зелено) - версия с ляв волан ([черно/синьо] - десен версия с ръчно задвижване) управление), от страната на окабеляването и "земя"; или щифт 4 на конектор C735 на неработещия двигател на електрическия прозорец, пътническата врата, верига 31S - AJ54A (черно/зелено), страна на окабеляването и маса; или щифт 4 на съединител C736 на неработещия двигател на електрическия прозорец на задния ляв прозорец, верига 31S - AJ63A (черно/синьо), страна на окабеляването и маса; или щифт 4 на конектор C737 на неработещ електродвигател на ел. стъкло на десния заден прозорец, верига 31S - AJ63A (черно/синьо), страна на окабеляването и заземяване.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на B13

Не

РЕМОНТ верига 31S - AJ40 (черен/зелен) - версия с ляв волан ([черен/син] - версия с десен волан); или електрическа верига 31S - AJ54A (черно-зелено) или 31S - AJ54B (черно-зелено); или верига 31S - AJ63A (черно/синьо) или верига 31S - AJ63B (черно/зелено). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B13: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ПРОЗОРЕЦ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ МОТОР НЕ РАБОТИ

1 Измерете напрежението между C734 щифт 2 на неработещия двигател на електрическия прозорец на шофьорския прозорец, верига 15 - AJ26 (зелено/жълто), страната на окабеляването и земята; или щифт 2 на конектор C735 на неработещия електродвигател на прозореца, вратата на пътника, верига 31S - AJ27A (зелен/бял), страна на окабеляването и маса; или щифт 2 на съединител C736 на неработещия двигател на електрическия прозорец на левия заден прозорец, верига 31S - AJ31A (зелено/синьо), страна на окабеляването и маса; или щифт 2 на конектор C737 на неработещия двигател на електрическия прозорец на десния заден прозорец, верига 31S - AJ31A (зелено/синьо), страна на окабеляването и маса.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов двигател. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 15 - AJ26A (жълто-зелен); или електрическа верига 31S - AJ27A (бяло-зелено) или 31S - AJ54B (черно-зелено); или електрическа верига 31S - AJ31A (зелено-синьо). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B14: ПРОВЕРКАТА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В КОНЕКТОРА НА ВРАТАТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ПРОЗОРЕЦ НЕ РАБОТИ

1 Изключете C42, C44, C45 или C46 на врата с неработещ електрически прозорец.

2 Измерете напрежението между щифт 15 на конектор C42 на вратата на водача при неработещ електрически прозорец, верига 15 - AJ26 (жълто-зелено) - версия с ляв волан (верига 15 - AJ27 [бяло-зелено ] - опция с десен волан), от страната на колона "А" и "земя"; или щифт 15 на конектор C44 на предната пътническа врата с неработещ електрически прозорец, верига 15 - AJ27 (бяло-зелено) - версия с ляв волан (верига 15 - AJ26 [жълто-зелено] - версия с десен волан), колона страна "А" и "маса"; или щифт 13 на конектор C45 на лявата задна врата с неработещ електрически прозорец, верига 15 - AJ13 (зелено-синьо), от страната на В-колоната и "

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

РЕМОНТ верига 15 - AJ26 (зелено/жълто) от страната на вратата или верига 15 - LH14 (зелено/жълто); или верига 15 - AJ27 (бяло-зелено) или верига 15 - LH31 (зелено-синьо); или електрическа верига 15 - AJ31 (зелено-синьо) или 15 - LH36 (червено-зелено). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 15 - AJ26 (жълто-зелен), страна на А-колона; или електрическа верига 15 - AJ27 (бяло-зелено); или електрическа верига 15 - AJ13 (зелено-синьо). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ C: ОБЩАТА ФУНКЦИЯ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НЕ РАБОТИ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че всички електрически двигатели на прозорците са инициализирани.

C1: ПРОВЕРЕТЕ ВРЪЗКАТА НА МОДУЛА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ТАЙМЕР КЪМ ЦЕНТРАЛНИЯ АЛАРМЕН МОДУЛ.

1 Проверете бутона за заключване на дистанционното управление.

• Изгасват ли вътрешните светлини?

Да

Отидете на C2

Не

РЕМОНТирайте електрическата(ите) верига(и). ВИЖТЕ Секция 419 - 10.

C2: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В КОНЕКТОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЕЦ НЕ РАБОТИ

1 Изключете C42, C44, C45 или C46 на врата с неработещ електрически прозорец.

2 Измерете напрежението между щифт 16 на конектор C42 на шофьорската врата с неработещ електрически прозорец, верига 8 - AJ42 (зелено/бяло), от страната на А-колоната и маса (показано); или щифт 16 на конектор C44 на предната пътническа врата с неработещ електрически прозорец, верига 8 - AJ56 (зелено/бяло), от страната на А-колоната и маса; или щифт 11 на съединител C45 на лявата задна врата с неработещ електрически прозорец, верига 8 - AJ59 (зелено/бяло), страна на В-колона и маса; или щифт 11 на конектор C46 на дясната задна врата с неработещ електрически прозорец, верига 8 - AJ62 (зелено/бяло), от страната на В-колона и маса.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на C3

Не

Отидете на C4

C3: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ПРОЗОРЕЦ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ МОТОР НЕ РАБОТИ

1 Свържете щепсела на вратата с неработещ електрически прозорец.

2 Изключете конектора на неработещия щепсел на двигателя на електрическия прозорец.

3 Измерете напрежението между C734 щифт 6 на неработещия двигател на електрическия прозорец на шофьорския прозорец, верига 8 - AJ42 (бяло/зелено), страната на окабеляването и земята; или щифт 6 на конектор C735 на неработещия електродвигател на пътническия прозорец, верига 8 - AJ56 (зелен/бял), страна на окабеляването и маса; или щифт 6 на съединител C737 на неработещия двигател на електрическия прозорец на задния ляв прозорец, верига 8 - AJ65 (зелен/бял), страна на окабеляването и маса; или щифт 6 на конектор C736 на електрическия мотор на неработещия електрически прозорец на задната дясна врата, верига 8 - AJ65 (бяло-зелено) или 8 - AJ65 (бяло-зелено), от страната на окабеляването и земята .

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов двигател. ВИЖТЕ процедурата в този раздел: Мотор на електрическия прозорец на вратата. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 8 - AJ42 (бял/зелен); или 8 - AJ56 (бяло-зелено) или 8 - AJ65 (бяло-зелено). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C4: ПРОВЕРКА ЗА КЪСО СЪС ЗАЗЕВАНЕТО НА КАБЕЛИТЕ НА ПОДА

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерата на вериги се променят в снаждане S152.

1 Разкачете всички конектори на вратата: C42, C44, C45 и C46..

2 Изключете централния модул на таймера C1000.

3 Измерете съпротивлението между щифт 16 на конектор C42 на вратата на водача, верига 8 - AJ42 (зелено/бяло), от страната на А-колоната и масата.

• Съпротивлението по-голямо ли е от 10 000 ома?

Да

Отидете на C5

Не

РЕМОНТ на кабелната верига на пода 8 - AJ42 (бяло/зелено); или 8 - AJ56 (бяло-зелено); или 8 - AJ59 (бяло-зелено); или 8 - AJ65 (бяло-зелено). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C5: ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ КОНЕКТОРА НА ПРОЗОРЕЦА НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА И ЦЕНТРАЛНАТА СЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ

1 Изключете C15 от централната електрическа кутия.

2 Измерете съпротивлението между щифт 16 на конектор C42 на шофьорската врата, верига 8 - AJ42 (бяло/зелено), от страната на А-колона, и щифт 11 на конектор C15 на централното електрическо кутия, електрическа верига 8 - AA36 (бял), страна на окабеляването.

• МОНТИРАЙТЕ ново реле.

Да

Отидете на C6

Не

РЕМОНТирайте верига 8 - AA36 или 8 - AA36A (бяла). РЕМОНТ верига 32-AJ26 (бял).

C6: ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ КОНЕКТОРА ЗА ПРОЗОРЕЦА НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА И ЦЕНТРАЛНИЯ АЛАРМЕН БЛОК

1 Изключете централния модул за сигурност C451.

2 Измерете съпротивлението между щифт 16 на конектор C42 на вратата на водача, верига 8 - AJ42 (зелено/бяло), от страната на A-колона, и щифт 14 на конектор C451, верига 8 - AA36 (бял), страна на окабеляването.

• ИНСТАЛИРАЙТЕ нов ключ.

Да

ПРОВЕРЕТЕ жалбата на клиента.

Не

РЕМОНТ верига 8 - AA36 (бял). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ D: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦИ НЕ РАБОТИ НА ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦИ НА ПРЕДНИТЕ ВРАТИ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

D1: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ПРОЗОРЦА

1 Задвижете в положение ВКЛ.

• Светят ли светодиодите на превключвателя на електрическия прозорец?

Да

Отидете на D2

Не

Отидете на D3

D2: ПРОВЕРКА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАЗЕЛЯВАНЕТО НА ПРОЗОРЕЦА НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя на електрическия прозорец на водача C488.

3 Измерете съпротивлението между щифт 5 (версия с ляв волан) (или щифт 13, версия с десен волан) на конектор C488 на превключвателя на прозореца на водача, верига 31 - AJ7 (черен), със страната на окабеляването и "маса".

• ИНСТАЛИРАЙТЕ нов ключ.

Да

ПРОВЕРЕТЕ жалбата на клиента.

Не

РЕМОНТ верига 31 - AJ7 (черен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D3: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ПРОЗОРЕЦА НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя на електрическия прозорец на водача C488.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 14 на конектор C488 на превключвателя на прозореца на водача, верига 15 - LH14 (жълто-зелено), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

ПРОВЕРЕТЕ жалбата на клиента.

Не

Ремонтна верига 15 LH14 (жълто-зелено). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ E: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЕЦ НА ЕДИН ПРОЗОРЕЦ НЕ РАБОТИ - СТРАНАТА НА ШОФЬОРА


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

E1: ТЕСТ НА НАПРЕЖЕНИЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ПРОЗОРЕЦА НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА

1 Задвижете в положение ВКЛ.

• Свети ли светодиодът на превключвателя за електрически прозорци на шофьорската врата?

Да

Отидете на E2

Не

Отидете на E7

E2: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ПРОЗОРЕЦА НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА

1 Задействайте превключвателя за управление на електрическите прозорци на прозореца на предния пътник, разположен на вратата на водача.

• Електрическият прозорец на предния пътник управлява ли се от превключвател, разположен на вратата на водача?

Да

Отидете на E3

Не

Отидете на E9

E3: ТЕСТ НА РЕЛЕТО ЗА ОТВАРЯНЕ С ЕДНО ДОКОСВАНЕ

1 Задействайте превключвателя за електрически прозорци на шофьорския прозорец до първото задържане.

• Релето за отваряне с едно докосване работи ли с отчетлив звук?

Да

Отидете на E4

Не

Отидете на E10

E4: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРОЗОРЕЦА НА ПРОЗОРЕЦА НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете двигателя на прозореца на драйвера C782.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Задействайте превключвателя за електрически прозорци на шофьорския прозорец до първия ограничител в посока надолу.

5 Измерете напрежението между конектор C782 щифт 2 на двигателя на прозореца на водача, верига 32 - AJ26 (бял) и маса.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на E5

Не

Отидете на E13

E5: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ДВИГАТЕЛЯ НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА ПРОЗОРЕЦ НАГОРЕ

1 Задействайте превключвателя за електрически прозорци на шофьорския прозорец до първия ограничител в посока нагоре.

2 Измерете напрежението между щифт 1 на конектора C782 на двигателя на прозореца на водача, верига 32 - AJ26 (жълт) и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на E6

Не

РЕМОНТ верига 33 - AJ26 (жълт). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

E6: ПРОЗОРЕЦ НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА ПРОЗОРЕЦ НА МОТОРА ПРОВЕРКА НА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЗАМЯТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между C782 щифт 2 на мотора на прозореца на водача, верига 33 - AJ26 (бял), и земята.

• ПРОВЕРЕТЕ жалбата на клиента.

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов двигател. ВИЖТЕ процедурата в този раздел: Електрически двигател на прозореца на вратата. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ ново реле за отваряне с едно докосване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

E7: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ПРОЗОРЕЦА НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя на електрическия прозорец на водача C488.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между конектор C488 щифт 14 на превключвателя на прозореца на водача, верига 15 - LH14 (зелено/жълто) и маса.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на E8

Не

Ремонт на верига 15 - LH14 (жълто-зелено) ПРОВЕРЕТЕ, че системата работи правилно.

E8: ПРОВЕРКА НА ВЕРИГАТА НА ЗАЗЕЛЯВАНЕТО НА ПРОЗОРЕЦА НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 5 (версия с ляв волан) (щифт 13, версия с десен волан) на конектор C488, превключвател на прозореца на водача, верига 31 - AJ7 (черен), и "маса".

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ жалбата на клиента.

Не

РЕМОНТ верига 31 - AJ7 (черен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

E9: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРОЗОРЕЦА НА ШОФЬОРСКАТА ВРАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя на електрическия прозорец на водача C488.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 15 на конектора C488 на превключвателя на прозореца на водача, верига 15 - AJ7 (зелено/синьо), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

ПРОВЕРЕТЕ жалбата на клиента.

Не

РЕМОНТ на верига 15-AJ7 (зелено/синьо). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

E10: ПРОВЕРКА НА ПРЕВКЛЮЧВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ В ОТВОРЕНОТО РЕЛЕ С ЕДНО ДОКОСВАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете релето за отваряне с едно докосване C738.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Задействайте превключвателя за електрически прозорци на шофьорския прозорец до първия ограничител в посока надолу.

5 Измерете напрежението между щифт 3 на конектор C738, реле за отваряне с едно докосване 00, верига 15S - AJ40 (зелено/синьо), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на E11

Не

РЕМОНТ верига 15S - AJ40 (зелено-синьо). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

E11: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО ЗА ЗАПАЛВАНЕ, ПОДАДЕНО КЪМ РЕЛЕТО С ЕДНО ДОКОСВАНЕ

1 Измерете напрежението между C738 пин 2 на релето за отваряне с едно докосване, верига 15 - AJ15 (зелено/черно), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на E12

Не

РЕМОНТ верига 15 - AJ15 (черен/зелен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

E12: ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ОТВОРЕНОТО РЕЛЕ С ЕДНО ДОКОСВАНЕ И "ЗАЗЯТА"

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 1 C738 на релето за отваряне с едно докосване, верига 31 - AJ15 (черно), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ ново реле за отваряне с едно докосване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 31 - AJ15 (черен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

E13: ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦА НА ШОФЬОРА И РЕЛЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ С ЕДНО ДОКОСВАНЕ.

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете двигателя на електрическия прозорец на водача C782.

3 Измерете съпротивлението между щифт 2 на конектор C782 на двигателя на прозореца на водача, верига 32 - AJ26 (бял), страна на окабеляването, и щифт 5 на конектор C738 на релето за отваряне с едно докосване, верига 32 - AJ26 (бял), страна на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ ново реле за отваряне с едно докосване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 32 - AJ26 (бял). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ F: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЕЦ НА ЕДИН ПРОЗОРЕЦ НЕ РАБОТИ - ОТ СТРАНАТА НА ПЪТНИКА


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

F1: ТЕСТ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ПЪТНИЧЕСКАТА ВРАТА ПРЕВКЛЮЧВАЧ НА ПРОЗОРЕЦА

1 Задвижете в положение ВКЛ.

• Свети ли светодиодът на превключвателя на електрическия прозорец на пътническата врата?

Да

Отидете на F2

Не

Отидете на F5

F2: ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА ПЪТНИЧЕСКАТА ВРАТА НА ПРОЗОРЕЦА НА ЗАЗЕНАТА ПРОВЕРКА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C489 превключвателя на електрическия прозорец на пътническия прозорец.

3 Измерете съпротивлението между конектор C489 пин 3 на превключвателя на прозореца на пътника, верига 32 - AJ18 (бял/лилав), страната на окабеляването и земята; и между щифт 6 на съединител C489, превключвател на електрическия прозорец на прозореца на пътника, верига 33 - AJ18 (жълто-лилаво), страна на окабеляването и маса.

• Във всички случаи съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на F3

Не

Отидете на F7

F3: ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ПРОЗОРЕЦА НА ПЪТНИЧЕСКАТА ВРАТА И ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ДВИГАТЕЛ НА ПРОЗОРЦАТА

1 Разкачете двигателя на прозореца на пътника.

2 Измерете съпротивлението между конектор C489 щифт 1 на превключвателя за електрически прозорец на пътническия прозорец, верига 33 - AJ17 (жълто-лилаво) (версия с ляв волан) (верига 33 - AJ6 [жълт ], версия с десен волан), от страната на окабеляването и клема 1 на съединител C783, двигател на пътническия прозорец, верига 33 - AJ17 (жълто-лилаво) (версия с ляв волан) (верига 33 - AJ6 [жълто], версия с десен волан) управление), от страната на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на F4

Не

РЕМОНТирайте верига 33 - AJ17 (жълто-лилаво) (версия с ляв волан) (верига 33 - AJ6 [жълта] версия с десен волан). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

F4: ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ПРОЗОРЕЦА НА ПЪТНИЧЕСКАТА ВРАТА И СВЪРЗАНИЯ МОТОР

1 Измерете съпротивлението между щифт 7 на съединител C489, превключвател за електрически прозорец на пътническия прозорец, верига 32 - AJ17 (бяло-лилаво) (версия с ляв волан) (верига 32 - AJ6 [бяло ], версия с десен волан), от страната на окабеляването, и щифт 2 на съединителя C783 на мотора на прозореца на пътника, верига 32 - AJ17 (бяло/лилаво), версия с ляв волан (верига 32 - AJ6 [бял], десен -версия с ръчно задвижване), от страната на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов двигател за електрически стъкла. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте верига 32 - AJ17 (бяло-лилаво) (версия с ляв волан) (верига 32 - AJ6 [бяла] версия с десен волан). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

F5: ТЕСТ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ПЪТНИЧЕСКАТА ВРАТА ПРЕВКЛЮЧВАЧ НА ПРОЗОРЕЦА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C489 превключвателя на електрическия прозорец на пътническия прозорец.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между C489, щифт 2 на превключвателя на прозореца на пътника, верига 15 - AJ18 (бял/зелен), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на F6

Не

РЕМОНТ на верига 15-AJ18 (зелен/бял). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

F6: ПРОВЕРКА НА ВЕРИГАТА НА ЗАЗЕЛЯВАНЕТО НА ПРОЗОРЕЦА НА ПЪТНИЧЕСКАТА ВРАТА

1 Измерете съпротивлението между C489, щифт 4 на превключвателя на прозореца на пътника, верига 31 - LH31 (черен), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ жалбата на клиента.

Не

РЕМОНТ верига 31-LH31 (черен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

F7: ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦИ НА ШОФЬОРА И ПЪТНИЧЕСКИЯ ПРЕВКЛЮЧВАЧ ЗА ПРОЗОРЕЦИТЕ НА ВРАТАТА НА ПЪТНИКА

1 Измерете съпротивлението между щифт 1 на конектор C488, превключвател за електрически стъкла на шофьорския прозорец, верига 33 - AJ18 (жълто-лилав) (версия с ляв волан) (щифт 9, десен задвижваща версия) и щифт 6 на конектор C489, превключвател за електрически прозорец на пътническия прозорец, верига 33 - AJ18 (жълто-лилаво).

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на F8

Не

РЕМОНТ верига 33-AJ18 (жълто-лилаво). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

F8: ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРЕВКЛЮЧВАЧА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦИ НА ШОФЬОРА И ПЪТНИЧЕСКИЯ ПРЕВКЛЮЧВАЧ ЗА ПРОЗОРЕЦИ НА ВРАТАТА НА ПЪТНИКА

1 Измерете съпротивлението между щифт 4 на конектор C488, превключвател за електрически стъкла на шофьорския прозорец, верига 32 - AJ18 (бяло-лилаво), (версия с ляв волан) (щифт 12, дясно- версия с ръчно задвижване) и щифт 3 на конектор C489, превключвател за електрически прозорец на пътническия прозорец, верига 32 - AJ18 (бял/лилав).

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ жалбата на клиента.

Не

РЕМОНТ верига 32 - AJ18 (бяло/лилаво). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.PINPOINT TEST G: ОТВАРЯНЕТО С ЕДНО ДОКОСВАНЕ НЕ РАБОТИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

G1: ТЕСТ ЗА РАБОТА НА РЕЛЕТО С ЕДНО ДОКОСВАНЕ

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Задвижете превключвателя за електрически прозорци на шофьорския прозорец до втория ограничител в посока надолу.

• Щракане на реле?

Да

Отидете на G2

Не

Отидете на G3

G2: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЗАПАЛВАНЕТО, ПОДАДЕНО КЪМ ОТВОРЕНОТО РЕЛЕ С ЕДНО ДОКОСВАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете релето за отваряне с едно докосване C738.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Задвижете превключвателя на електрическия прозорец на шофьорския прозорец до втория ограничител в посока надолу.

5 Измерете напрежението между щифт 4 на конектор C738, реле за отваряне с едно докосване, верига 15S - AJ42 (черно/зелено), страната на окабеляването и земята.

• ИНСТАЛИРАЙТЕ ново реле за отваряне с едно докосване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ ново реле за отваряне с едно докосване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 15S - AJ42 (черен/зелен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

G3: ТЕСТ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НА РЕЛЕТО ЗА ОТВАРЯНЕ С ЕДНО ДОКОСВАНЕ

1 Изключете релето за отваряне с едно докосване C738.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Задвижете превключвателя на електрическия прозорец на шофьорския прозорец до втория ограничител в посока надолу.

4 Измерете напрежението между C738 пин 3 на релето за отваряне с едно докосване, верига 15S - AJ40 (зелено/синьо), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ ново реле за отваряне с едно докосване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 15S - AJ40 (зелено-синьо). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ H: СИСТЕМАТА ЗА ОТМАЗВАНЕ НЕ РАБОТИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: Този симптом се отнася и за системата за размразяване за отопляеми огледала и отопляемо предно стъкло. Ако отопляемото задно стъкло и огледалата на вратите не работят, ПРЕМИНЕТЕ на H1; ако отопляемото предно стъкло не работи, ПРЕМИНЕТЕ на H14.

H1: НАТИСНЕТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ЗАДНОТО СТЪКЛО.

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Задействайте превключвателя за отопление на задното стъкло

• Щрака ли релето за отопление на задното стъкло?

Да

Отидете на H2

Не

Отидете на H4

H2: ПРОВЕРКА НА РАБОТАТА НА ОТОПЛЕНИЕТО НА ВЪНШНИТЕ ОГЛЕДАЛА

1 Задействайте превключвателя за отопление на задното стъкло.

• Отопляемото външно огледало работи ли правилно?

Да

Отидете на H3

Не

Отидете на H7

H3: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА НА ОТОПЛЕНИЕТО НА ЗАДНОТО СТЪКЛО

1 Задействайте превключвателя за отопление на задното стъкло.

• Отопляемото задно стъкло работи ли правилно?

Да

ПРОВЕРЕТЕ жалбата на клиента.

Не

Отидете на H10

H4: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ЗАПАЛВАНЕТО В РЕЛЕТО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ЗАДНОТО СТЪКЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете релето за отопление на задното стъкло C1025.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Задействайте превключвателя за отопление на задното стъкло.

5 Измерете напрежението между клема 1 на съединителя C1025 на релето за отопление на задното стъкло, верига 15 - DA1 (жълто-зелено), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на H5

Не

РЕМОНТирайте централната електрическа кутия. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H5: ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ РЕЛЕТО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ЗАДНОТО СТЪКЛО И МОДУЛА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ТАЙМЕР

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между конектор C1025 щифт 2 на релето за отопление на задното стъкло (CJB), от страната на окабеляването, и C1000 щифт 4 на конектор C1000, от страната на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на H6

Не

РЕМОНТирайте централната електрическа кутия. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H6: ПРОВЕРКА НА НЕПРЕКЪСНОСТТА НА ЗАЗЕЛЯВАНЕТО НА МОДУЛА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ТАЙМЕР

1 Задействайте превключвателя за отопление на задното стъкло

2 Измерете съпротивлението между щифт 19 на конектор C1000 на модула на централния таймер (CJB), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

МОНТИРАЙТЕ ново реле за отопление на задното стъкло. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на H12

H7: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО В 51 (7,5 A) ПРЕДПАЗИТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА РАЗЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ (CJB)

1 Изключете предпазител 51 (7,5 A).

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Измерете напрежението между входната клема на предпазител 51 (7,5 A) и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на H8

Не

РЕМОНТирайте централната електрическа кутия. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H8: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ВЪНШНИТЕ ОГЛЕДАЛА ЗА ШОФЬОР И ПЪТНИК

1 Свържете предпазител 51 (7,5 A).

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Измерете напрежението между щифт 4 на съединителя C807 на външното огледало, страната на окабеляването и земята; и между щифт 4 на съединителя C808 на външното огледало от страната на пътника, страната на окабеляването и земята

• Винаги ли напрежението е по-голямо от 10 V?

Да

Отидете на H9

Не

РЕМОНТ на вериги 15S - HB2 (зелено-синьо), 15S - HB15 (черно-зелено) или 15S - HB35 (черно-зелено) от страната на водача; или електрическа верига 15S - HB2 (зелено/синьо), 15S - HB28 (зелено/оранжево) или 15S - HB36 (зелено/оранжево) от страната на пътника. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H9: ПРОВЕРКА НА ПЪТНИКА НА ВЪНШНИТЕ ОГЛЕДАЛА ОТ СТРАНАТА НА ШОФЬОРА И ПЪТНИКА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 5 на съединителя C807 на външното огледало от страната на водача, страната на окабеляването и земята; и между щифт 5 на съединителя C808 на външното огледало от страната на пътника, страната на окабеляването и земята.

• Във всички случаи съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

МОНТИРАЙТЕ новите отопляеми външни огледала(а). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 31 - HB35 (черен) от страната на водача; или верига 31 - HB36 (черен) от страната на пътника. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H10: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО В МРЕЖАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ЗАДНОТО СТЪКЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете отопляемия екран на задното стъкло C949.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 1 на конектор C949, отопляем заден екран, верига 15S - HB19 (зелено-синьо), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

5 - опция за врата: МОНТИРАЙТЕ ново отопляемо задно стъкло. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. 4 врати и комби: Отидете на H11

Не

РЕМОНТ верига 15S-HB19 (зелен/син). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H11: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА ЗАДНОТО ПРОЗОРЕЦЕ С ОТОПЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Свържете C951/C949 отопляем заден екран.

3 Изключете отопляемия екран на задното стъкло C950.

4 Измерете съпротивлението между C950 щифт 1 на нагревателната решетка на задното стъкло, верига 31 - HB19 (черен), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

МОНТИРАЙТЕ нов отопляем заден прозорец. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 31 - HB35 (черен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H12: ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ТАЙМЕР И МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете съпротивлението между щифт 19 на конектор C1000 на модула на централния таймер (CJB), страна на окабеляването, и щифт 3 на конектор C380 на модула за управление на нагревателя, верига 31S - HB1 (син /черен), със страната на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на H13

Не

РЕМОНТ верига 31S-HB1 (синьо/черно). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H13: ПРОВЕРКА НА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете съпротивлението между клема 12 на конектор C380 на контролния модул на нагревателя, верига 91 - FA13 (черен/оранжев), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов контролен модул на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 91 - FA13 (черно-оранжево). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H14: ТЕСТ НА РЕЛЕТО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 Поведете позицията СТАРТ.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 При работещ двигател включете ключа за отопление на предното стъкло.

• Релето работи ли с отчетлив звук?

Да

Отидете на H15

Не

Отидете на H18

H15: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В МРЕЖА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете отопляемото предно стъкло C634 и C635.

3 Поведете позицията СТАРТ.

4 Задвижете в положение ВКЛ.

5 Измерете напрежението между C634 щифт 1 на лявата секция на решетката на предното стъкло, верига 64S - HB12 (синьо), страната на окабеляването и земята; и между щифт 1 на съединител C635 на дясната секция на решетката на отопляемото предно стъкло, верига 64S - HB25 (червено-синьо), страната на окабеляването и земята.

• Винаги ли напрежението е по-голямо от 10 V?

Да

Отидете на H16

Не

Отидете на H21

H16: ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕНАТА РЕШЕТКА НА ОТОПЛЕНИЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между електрическите вериги на отоплението на предното стъкло и земята.

• Във всички случаи съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на H17

Не

РЕМОНТирайте веригата за заземяване на отопляемото предно стъкло. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H17: ПРОВЕРЕТЕ МРЕЖИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 Измерете съпротивлението между конектор C634 щифт 1 на мрежата за отопление на предното стъкло (лява част), страната на окабеляването и земята; и между щифт 1 на конектор C635 на отопляемата решетка на предното стъкло (дясна секция), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-голямо ли е от 10 000 ома?

Да

МОНТИРАЙТЕ ново предно стъкло. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ПРОВЕРЕТЕ жалбата на клиента.

H18: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА РЕЛЕТО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете релето за отопление на предното стъкло C1003.

3 Поведете позицията СТАРТ.

4 Задвижете в положение ВКЛ.

5 Измерете напрежението между щифт 1 на конектор C1003 на релето за отопление на предното стъкло, верига 64 - HB7 (червено/синьо), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на H19

Не

РЕМОНТ верига 64 - HB7 (червен/син). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H19: ПРОВЕРКА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАЗЕЛЯВАНЕТО НА МОДУЛА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ТАЙМЕР

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Задействайте превключвателя за отопление на предното стъкло.

3 Измерете съпротивлението между щифт 10 на конектор C1000 на централния модул на таймера, страната на кабелния сноп и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на H20

Не

Отидете на H22

H20: ПРОВЕРКА НА НЕПРЕКЪСНАТОСТ МЕЖДУ РЕЛЕТО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО И МОДУЛА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ТАЙМЕР

1 Измерете съпротивлението между C1003 щифт 2 на веригата на релето за отопление на предното стъкло 31S - HB7 (синьо/черно) от страната на окабеляването и C1000 щифт 32 на централния модул на таймера (CJB) от окабеляването страна.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

МОНТИРАЙТЕ ново реле за подгряване на предното стъкло. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 31S-HB7 (синьо/черно). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H21: ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ РЕЛЕТО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО И МРЕЖАТА НА ОТОПЛЕНИЕТО НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 5 на конектор C1003 на релето за отопление на предното стъкло, верига 64S - HB1 (червено-синьо), от страната на окабеляването, и щифт 1 на конектор C634 отляво секция на отопляемата решетка на предното стъкло, верига 64S - HB1 (червено-синьо), електрическа верига 64S - HB12 (синьо), страна на окабеляването; и щифт 1 на конектор C635 на дясната част на отопляемото предно стъкло, верига 64S - HB25 (червено-синьо), от страната на окабеляването.

• Във всички случаи съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

МОНТИРАЙТЕ ново реле за подгряване на предното стъкло. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте верига 64S - HB1 (червено/синьо), верига 64S - HB12 (синьо) или верига 64S - HB25 (червено/синьо). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H22: ПРОВЕРКА ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ТАЙМЕР И МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете централния модул на таймера C1000.

3 Измерете съпротивлението между щифт 10 на конектор C1000 на модула на централния таймер (CJB) от страната на окабеляването и щифт 5 на конектор C380 на модула за управление на нагревателя (CJB) на страната на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на H23

Не

РЕМОНТ верига 31S-HB9 (Ч/Б). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H23: ПРОВЕРЕТЕ ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете съпротивлението между конектора C380 на модула за управление на нагревателя (CJB), щифт 12, страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов контролен модул на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 91 - FA13 (черно-оранжево). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1