Теглене на автомобил

            0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Превозни средства, оборудвани с каталитичен конвертор, не трябва да се стартират чрез теглене или бутане. Това може да доведе до прегряване и повреда на преобразувателя. Ако батерията е изтощена, не се опитвайте да стартирате двигателя чрез теглене или бутане на автомобила.


За да теглите автомобила (или да го използвате като теглещо превозно средство), прикрепете кабела само към предвидените за тази цел точки отпред и отзад на автомобила.

1. Отворете багажника.2. Отстранете постелката...3. …и свалете резервното колело (вижте Смяна на колело).4. Отстранете ухото за теглене от държачите на крика.
5. Разхлабете болта на крика...6. ... и вземете гаечния ключ за гайките на колелата.7. За да монтирате ухото за теглене отпред, повдигнете тапицерията от дясната страна на автомобила с отвертка ...ЗАБЕЛЕЖКА: Поставете отвертка в предвидения отвор.

8. ... и, преодолявайки силата на скобите, отстранете облицовката.9. Завийте ухото за теглене на ръка, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка (лява резба на ухото) ...10. ... и затегнете отвора, като използвате гаечния ключ като гаечен ключ.11. За да монтирате ухото за теглене отзад, издърпайте щепсела в задната броня от дясната страна на автомобила с отвертка ...
12. ... и извадете щепсела.13. Завийте ухото за теглене на ръка, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка (лява резба на ухото) ...14. ... и затегнете отвора, като използвате гаечния ключ като гаечен ключ.

15. Отстранете ухото в обратен ред.

Преди да теглите вашето превозно средство, завъртете ключа за запалване в положение "0" и включете предупредителните светлини в съответствие с правилата за движение по пътищата. Поставете лоста за управление на ръчната скоростна кутия (лост за избор на автоматична скоростна кутия) в неутрално положение (позиция "N"). Ако е възможно, теглете автомобила с работещ двигател, така че силата върху волана и педала на спирачката да не се увеличава.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Усилвателят на спирачките и сервоусилвателят на волана работят само когато двигателят работи. Затова вземете предвид факта, че при теглене на автомобил с неработещ двигател силата върху педала на спирачката и волана рязко се увеличава.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1