Експлоатация на автомобила по време на гаранционния период

            0

Експлоатацията на автомобила по време на гаранционния период се характеризира с две основни точки:

1) периодът на счупване на автомобила (пробег на първите 1000 км);

2) възможност за отстраняване на възникващи неизправности в сервизите за сметка на производителя.

По време на гаранционния период се препоръчва:

– Спазвайте стриктно правилата за бягане с автомобил (вижте "Бягане с автомобил");

- внимателно проучете гаранционните задължения на производителя на автомобила и организацията, която ви е продала автомобила, и стриктно спазвайте условията на гаранцията от ваша страна;

- в началния период на експлоатация проучете характеристиките на работата на вашия автомобил в различни режими (показания на уредите в комбинацията, шум по време на работа на агрегатите и движение на автомобила, характеристики на стартиране на двигателя, превключване на скоростите и др.) с цел бързо идентифициране на настъпилите промени и коректно заявяване на рекламациите при посещение в сервиз;

– за да спестите време, ако възникналите неизправности не влияят на безопасността на автомобила, отстранете ги едновременно с поддръжката.

Извършвайте поддръжка и ремонт на автомобила по време на гаранционния период само в предприятия за техническо обслужване, сертифицирани от производителя (SRT), чиито адреси са посочени в сервизната книжка. Служителите на сервиза са длъжни да отбелязват поддръжката и гаранционните ремонти в талоните на сервизната книжка, като посочват извършената работа, в противен случай гаранцията на автомобила ще бъде анулирана.


Освен това собственикът на автомобила губи гаранционно обслужване в следните случаи.

1. Нарушаване на инструкциите и изискванията, посочени в ръководството за експлоатация на производителя.

2. Неспазване на сервизните интервали, посочени в сервизната книжка между плановите профилактики.

3. Щети по автомобила в резултат на ПТП.

4. Самодемонтаж и ремонт на възли и агрегати на автомобила в гаранционния срок.

5. Подмяна на стандартни възли и възли с такива, които не са предвидени в проекта на автомобила.

6. Инсталиране на допълнително оборудване, което не е препоръчано от производителя.

7. Използване на автомобила в състезания или състезания.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1