Премахване и монтиране на напречната греда на задното окачване

            0

По-удобно е да премахнете напречната греда на задното окачване на асансьор. Ако не е възможно да поставите колата на асансьор, повдигнете задната част на колата.

ДОБЪР СЪВЕТ: Премахването на напречната греда на задното окачване е необходимо с помощници, които я държат и спускат.


Ще ви е необходима гнездова глава "15".

1. Отстранете задните колела.2. Свалете пружината на задното окачване (вижте "Смяна на пружината на задното окачване").

3. Свалете двата задни спирачни маркуча (вижте "Смяна на спирачни маркучи").4. Огънете фиксатора с отвертка ...5. ... и откачете кабела на ръчната спирачка.
6. Извийте болта за закрепване ...7. ... и разкачете кабела на ръчната спирачка от теглещото рамо.8. Развийте два винта за закрепване ...9. ... и отстранете защитния щит.


10. Изключете от държачите на лоста кабелна плитка на датчика за честота на въртене на колелото (за автомобили, оборудвани с ABS).11. Издърпайте с отвертка и отстранете възглавницата на окачването на изпускателната система от скобата на напречната греда на задното окачване.12. Стиснете резето...13. ... и изключете тръбопровода, водещ до всмукателната тръба от адсорбера на системата за изпарителни емисии.
14. По същия начин изключете вентилационния тръбопровод на резервоара за гориво.15. Стиснете резето ...16. ... и откачете маркуча за вентилация на кутията.17. Поставете под напречната греда хидравлични стелажи.


18. Завъртете два болта за закрепване на рамената на задните рамена на задната окачваща скоба към тялото.19. Завъртете три болта за закрепване на напречната греда към тялото от двете страни на автомобила ...20. ... и свалете напречната греда на задното окачване, като я спуснете върху стойките.

21. Монтирайте напречната греда на задното окачване в реда, обратен на отстраняването. Накрая затегнете гайките на болта на напречната греда, докато превозното средство е на земята.

22. След като монтирате гредата, обезвъздушете спирачната система (вижте "Обезвъздушаване на хидравличната спирачна система" и, ако е необходимо, регулирайте задвижващия механизъм на ръчната спирачка (вижте "Регулиране на задвижващия механизъм на ръчната спирачка").Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1