Избор на гнездо за лост — премахване и инсталиране

            0

Оттегляне


1. Отстранете копчето за избор на скорости. За повече информация вижте главата за копчето за избор на скорости в този раздел.

2. Отстранете гнездото на лоста за избор на предавка (лостът за избор на предавка е показан в свалена позиция).
  • Освободете гнездото.
  • Освободете фоновото осветление.Инсталиране


1. Монтирайте гнездото на скоростния лост (селекторният лост е показан в свалена позиция).
  • Поправете гнездото.
  • Коригирайте подсветката.2. Монтирайте копчето за избор на скорости. За повече информация вижте главата за копчето за избор на скорости в този раздел.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1