Селектор на скорости — демонтаж и монтаж

            0

Оттегляне


1. Свалете подовата конзола. Вижте раздел 501-12 за повече информация.

2. Отстранете кабела на селектора на скоростите от селектора на скоростите.
  • 1. Преместете селектора на скоростите в положение "P".
  • 2. Освободете кабела на скоростния лост.

3. Освободете външната втулка на жилото на предавката.3. Разединете електрическия контакт на лоста за избор на трансфери в сбора.4. Свалете модула на скоростния лост. Отстранете четири гайки.Инсталиране


един. ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте смес за заключване на резби върху гайките.


Монтирайте модула за избор на предавка. Поставете четири гайки.2. Свържете електрическия конектор на модула за избор на предавка.3. ЗАБЕЛЕЖКА: Селекторът на скоростите има собствен заключващ механизъм. Не е необходимо да държите лоста за избор на скоростите.

Свържете кабела към селектора на скоростите.
  • 1. Преместете селектора на скоростите в положение "P".
  • 2. Фиксирайте външната втулка на жилото на скоростния лост.
  • 3. Закрепете кабела на скоростния лост.4. Монтирайте подовата конзола. Вижте раздел 501-12 за повече информация.

5. Настройте системата. За повече информация вижте главата за регулиране на лоста за избор на предавка в този раздел.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1