Регулиране на жилото на скоростния лост

            0

Коригиране


1. Преместете селектора на скоростите в позиция "D".2. Повдигнете и подпрете автомобила. Вижте раздел 100-02 за повече информация.

3. ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че външната втулка на жилото на скоростния лост може да се движи свободно, когато ключалката е освободена.

Отключете заключващия механизъм на кабела на скоростния лост (завъртете обратно на часовниковата стрелка).четири. ЗАБЕЛЕЖКА: Маркировката на TR сензора трябва да съвпадне с маркировката на скоростния лост.

Преместете скоростния лост на трансмисията в положение "D" (TR сензорът е показан в свалено положение).5. Блокирайте външната втулка на жилото на скоростния лост. За да направите това, завъртете заключващия механизъм по посока на часовниковата стрелка.6. Спуснете колата.

7. Проверете настройката на кабела на лоста за избор на трансфери.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1