Фарове (автомобили преди 08.2001) — диагностика и проверки

            0

Проверка и проверка


1. Проверете основателността на рекламацията на клиента.

2. Извършете визуална проверка за очевидни признаци на механична или електрическа повреда.

Таблица за визуална проверка


Електрически фактори:
  • Предпазител(и)
  • Лампа(и)
  • Окабеляване
  • Електрически конектор(и)

3. Ако бъде открита очевидна причина за проблема, който сте идентифицирали или описали от клиента, отстранете я (ако е възможно), преди да продължите с по-нататъшни действия.

4. Ако причината не е визуално очевидна, проверете симптома и вижте таблицата за отстраняване на неизправности.

Таблица със симптоми на неизправности


Състояние

Възможни причини

Действие

•И двете лампи не работят

•Предпазител(и)

•Верига(и)

•Превключвател за светлина

•Превключвател за мигачи.

•Централна разклонителна кутия (CJB).

•Фар.

• Отидете на PINPOINT TEST A

•Късите фарове не работят

•Верига(и)

•Превключвател за мигачи.

•Реле за къси светлини.

•Кутия за свързване на батерията (BJB).

•Фарове

• Отидете на PINPOINT TEST B

•Дългите светлини не работят

•Верига(и)

•Релейни фарове за дълги светлини.

•Кутия за свързване на батерията (BJB).

•Превключвател за мигачи.

• Отидете на PINPOINT TEST C

•Един фар не работи в режим на къси светлини

•Предпазител(и)

•Верига(и)

•Фар.

• Отидете на PINPOINT TEST D

•Фарът не работи, отляво или отдясно

•Верига(и)

•Фар, лява или дясна страна

•Проверете подходящия фар. Ако е необходимо, ИНСТАЛИРАЙТЕ новия елемент. Проверете правилната работа на системата. Ако проблемът продължава, РЕМОНТирайте заземяването на засегнатия фар, като използвате електрическите схеми. Проверете правилната работа на системата.

•Един фар не работи в режим на дълги светлини

•Предпазител(и)

•Верига(и)

•Фар.

• Отидете на PINPOINT TEST E

•Фаровете остават включени през цялото време

•Вериги

•Реле за къси светлини.

•Релейни фарове за дълги светлини.

•Превключвател за светлина

•Превключвател за мигачи.

• Отидете на PINPOINT TEST F

•Функцията за аларма на фаровете не работи

•Верига(и)

•Превключвател за мигачи.

• Отидете на PINPOINT TEST G
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1