Проверка на радиалното и странично биене на дисковете

            0Ориз. 12.2. Повърхности за измерване на биене на диска: H – радиално биене; S - странично биене

Прикрепете диска без гума към оста на балансиращото устройство. Монтирайте измервателния връх на показалеца първо върху радиалните, а след това върху страничните вътрешни повърхности на диска, върху които лежи бордът на гумата (фиг. 12.2).

Бавно завъртете балансиращия диск на ръка, докато отчитате индикатора. В същото време не вземайте предвид отклонението на стрелката на индикатора от локални издатини или вдлъбнатини на диска.

Ако максималното биене е извън диапазона, сменете диска.

ЗАБЕЛЕЖКА: Максимално биене на стоманен диск: H = 0,8 mm, S = 1,0 mm.


ЗАБЕЛЕЖКА: Максималното биене на лети джанти е: H = S = 1,5 mm.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1