Гайки на колелата

            0Ориз. 12.1. Гайки на колелата: 1 - гайка за стоманени колела; 2 - гайка за стоманени колела със спици; 3 - гайки за лети джанти; 4 - "тайна" гайка

Всяко колело на автомобила е закрепено с пет гайки с конична част (фиг. 12.1). Освен това за закрепване на колела от леки сплави се използват само хромирани гайки 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Джантите от лека сплав не трябва да се закрепват с гайки 1 и 2 (вижте фиг. 12.1) за стоманени колела.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За стоманени колела със спици използвайте само гайки 2, предназначени за тези колела.


Гайки 3 за колела от лека сплав могат да се използват за кратко (не повече от две седмици) за закрепване на стоманено резервно колело.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1