Изпразване на резервоара за гориво

            0

Източване


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пушете и не се разхождайте със запалена цигара или открит пламък от какъвто и да е вид, докато работите върху или близо до предмети, свързани с гориво. В такива ситуации винаги има лесно запалими смеси, които могат да се запалят. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След изключване на запалването системата за подаване на гориво остава под налягане за продължителен период от време. Освободете налягането на горивото, преди да започнете ремонт. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.

1. Изключете проводника на теглото от акумулатора.

2. Отстранете капачката на пълнителя.

3. ЗАБЕЛЕЖКА: За да може маркучът да бъде поставен в резервоара за гориво, трябва да се отреже 40 mm конус в края на маркуча.

Източете горивото от резервоара за гориво, като използвате 12,5 mm найлонов маркуч за източване и одобрен от Ford резервоар за изхвърляне на гориво.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1