Горивен филтър — демонтаж и монтаж

            0

Оттегляне


един.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пушете и не позволявайте наличието на запалени цигари или открит пламък, когато работите върху или близо до елементи, съдържащи гориво. В такива ситуации винаги има силно запалими пари, които могат да се възпламенят. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.


Освободете налягането в системата за подаване на гориво. Вижте раздел 310-00 за повече информация.

2. Изключете проводника на "тегло" от акумулатора.

3. Повдигнете и подпрете автомобила. Вижте раздел 100-02 за повече информация.

4. Изключете тръбата за изпаренията на горивото.5. Отстранете изходната тръба на горивния филтър. Вижте раздел 310-00 за повече информация.6. Разкачете входната тръба на горивния филтър. Вижте раздел 310-00 за повече информация.
7. Отстранете горивния филтър и скобата.8. Свалете горивния филтър.
  • 1. Отстранете болта.
  • 2. Издърпайте горивния филтър.Инсталиране


един.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пушете и не позволявайте наличието на запалени цигари или открит пламък, когато работите върху или близо до елементи, съдържащи гориво. В такива ситуации винаги има лесно запалими смеси, които могат да се запалят. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.


ЗАБЕЛЕЖКА: Обърнете внимание на посоката на стрелката.


Поставете отново елементите в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1