Заден семеринг на коляновия вал — отстраняване и монтаж

            0

Оттегляне


1. Отстранете масления съд. За повече информация вижте главата за масления картер в този раздел.

2. Свалете фиксатора на задното уплътнение на коляновия вал. Изхвърлете фиксатора на задното маслено уплътнение на коляновия вал, тъй като вече не е необходим.Инсталиране


един.
ВНИМАНИЕ: Не отстранявайте пластмасовата монтажна втулка преди инсталиране.


ЗАБЕЛЕЖКА: Инсталирайте нов фиксатор на задното маслено уплътнение на коляновия вал.


ЗАБЕЛЕЖКА: Нов носач на задно маслено уплътнение се доставя с монтажна втулка, която трябва да се отстрани след монтажа.


ЗАБЕЛЕЖКА: Не докосвайте прахоуловителя и уплътнителя.


ЗАБЕЛЕЖКА: Уплътнителното ухо не трябва да е покрито с масло.


ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че щифтовете за дюбели са поставени правилно.


Монтирайте фиксатора на задното уплътнение на коляновия вал. Изхвърлете монтажната втулка, тъй като вече не е необходима.2. Монтирайте масления съд. За повече информация вижте главата за масления картер в този раздел.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1