Капак на клапанния механизъм — премахване и монтаж

            0

Оттегляне


Всички превозни средства

1. Отстранете горния капак на двигателя.2. Свалете входния маркуч, изходящия маркуч и скобите на охладителя на зареждащия въздух. Изхвърлете маркучите и скобите, тъй като вече не са необходими.Превозни средства, произведени до 04.2000

3. Отстранете входящите и изходящите тръби на охладителя на зареждания въздух. Изхвърлете тръбопроводите, тъй като вече не са необходими.Превозни средства, произведени след 04.2000


4. Отстранете всмукателните и изпускателните тръби на охладителя на зареждания въздух.Прикрепете долното контролно рамо (показана е дясната страна).

5. Изключете маркучите за положителна вентилация на картера (PVC) от капака на клапана.Превозни средства с впръскване на гориво с обща релса

6. Разкачете съединителя на сензора за положение на разпределителния вал.Всички превозни средства


7. Отстранете капака на главата на цилиндъра.Инсталиране


Всички превозни средства

един. ЗАБЕЛЕЖКА: Поставете ново уплътнение на капака на клапана, ако е необходимо.

Поставете капака на клапана. Намажете уплътнението на капака на клапана с чисто двигателно масло, преди да го монтирате.Превозни средства с впръскване на гориво с обща релса

2. Свържете съединителя на сензора за положение на разпределителния вал (CMP).Всички превозни средства


3. Свържете маркучите за положителна вентилация на картера към капака на клапана.Превозни средства, произведени до 05.1999 г.

четири. ЗАБЕЛЕЖКА: Инсталирайте нов резонатор на охладителя на въздуха за зареждане.

Инсталирайте резонатора на охладителя на въздуха за зареждане.5. ЗАБЕЛЕЖКА: Инсталирайте нов резонаторен маркуч на охладителя на зареждащия въздух.

Монтирайте маркуча на резонатора на охладителя на зареждащия въздух.Превозни средства, произведени до 04.2000


6. ЗАБЕЛЕЖКА: Инсталирайте нови всмукателни и изпускателни тръби на охладителя на зареждащия въздух.

Монтирайте всмукателните и изпускателните тръби на охладителя на зареждащия въздух.Превозни средства, произведени след 04.2000

7. Монтирайте входящите и изходящите тръби на охладителя на заредения въздух.Всички превозни средства

осем. ЗАБЕЛЕЖКА: Поставете скобите за червячно задвижване в положение на 8 часа, гледано отпред на автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА: Инсталирайте нов всмукателен маркуч, изпускателен маркуч и скоби за охладител на въздуха за зареждане.

Монтирайте скобите на всмукателния маркуч, изпускателния маркуч и охладителя на въздуха за зареждане.9. Поставете горния капак на двигателя.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1