Точни тестове на ръчната спирачка

            0

ТОЧЕН ТЕСТ A: РЪЧНАТА СПИРАЧКА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

A1: ПРОВЕРКА НА РЕГУЛИРАНЕ НА ЖИЛОТО НА ЗАДНАТА РЪЧНА СПИРАЧКА

1 Натиснете няколко пъти лоста на ръчната спирачка, за да регулирате жилото.

• Правилно ли е задействана ръчната спирачка?

Да

Колата е изправна

Не

Отидете на A2

A2: ПРОВЕРКА НА СПИРАЧНИТЕ НАКЛАДКИ ЗА ИЗНОСВАНЕ

1 Проверете спирачните накладки за прекомерно износване. Вижте раздел 206-00 за повече информация.

• Спирачните накладки и накладки в добро състояние ли са?

Да

Отидете на A3

Не

МОНТИРАЙТЕ нови спирачни накладки. За повече информация вижте раздел 206-02 / 206-04. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A3: ПРОВЕРКА НА ЖИЛАТА НА РЪЧНАТА СПИРАЧКА ЗА ПОВРЕДИ

1 Проверете кабелите и обвивките на ръчната спирачка за признаци на износване, ръжда и протриване.

• Правилни ли са кабелите и обвивката на ръчната спирачка?

Да

ПРОВЕРЕТЕ за други причини за проблема, включително стегнатостта на лоста на ръчната спирачка и състоянието на нормалните части на спирачната система.

Не

РЕМОНТИРАЙТЕ или МОНТИРАЙТЕ кабели и кабелни обвивки, ако е необходимо. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ B: РЪЧНАТА СПИРАЧКА НЕ МОЖЕ ДА ОСВОБОДИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

B1: ПРОВЕРКА НА ЛОСТА НА РЪЧНАТА СПИРАЧКА

1 Повдигнете и закрепете превозното средство върху асансьор с напълно задействана ръчна спирачка. Вижте раздел 100-02 за повече информация.

- Освободете ръчната спирачка, като дръпнете нагоре лоста на ръчната спирачка и натиснете бутона за заключване.

• Освобождава ли се ръчната спирачка?

Да

ПРОВЕРЕТЕ за други причини за повреда, включително състоянието на нормалните компоненти на спирачната система. РЕМОНТирайте или ИНСТАЛИРАЙТЕ нови елементи, ако е необходимо.

Не

Отидете на B2

B2: ПРОВЕРКА НА ЖИЛОТО НА РЪЧНАТА СПИРАЧКА

1 Разхлабете кабела на ръчната спирачка.

- Завъртете задните колела на ръка.

• Задните колела въртят ли се свободно?

Да

МОНТИРАЙТЕ нов лост на ръчната спирачка. За повече информация вижте Лост на ръчната спирачка. налични в този раздел. . ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на B3

B3: ПРОВЕРКА НА ЖИЛОТО НА ПРЕДНАТА РЪЧНА СПИРАЧКА

1 Разкачете кабела на предната ръчна спирачка и обвивката на кабела от кабела на задната ръчна спирачка и обвивката на кабела в областта на еквалайзера.

- Завъртете ръчно задните колела.

• Задните колела въртят ли се свободно?

Да

МОНТИРАЙТЕ нов кабел на предната ръчна спирачка и обвивка на кабела. За повече информация вижте жилото и обвивката на ръчната спирачка, налични в този раздел. . ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на B4

B4: ПРОВЕРКА НА ЖИЛИТЕ НА ЗАДНАТА РЪЧНА СПИРАЧКА

1 Освободете ръчната спирачка от спирачките на задните колела една по една.

- Завъртете колелото, засегнато от освободената ръчна спирачка.

• Колелото върти ли се свободно?

Да

МОНТИРАЙТЕ нов лост на ръчната спирачка на задните барабанни спирачки или челюсти на задните дискови спирачки. За повече информация, моля, вижте раздел 206-02 / 206-04. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

За повече информация вижте раздел 206-00.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1