Спецификации на задната дискова спирачка

            0

Смазочни материали, течности, уплътнители и лепила


Спецификация
Силиконова диелектрична гресESA-M1C171-A
Спирачна течност Super DOT 4ESD-M6C57-A
Смазка за движещи се апарати на дискови спирачкиESA-M1C172-A

Спецификации на задната дискова спирачка


Имемм
Диаметър на спирачния диск252.7
Диаметър на спирачния диск - превозни средства с двигател 2.0L Duratec ST280
Номинална дебелина на новия спирачен диск10
Дебелина на отхвърляне на износен спирачен диск *8
Дебелина на отхвърляне на износена подложка *1.5

* След достигане на дебелината на брака, монтирайте нов спирачен диск/спирачни накладки.

Спецификации на въртящия момент


ИмеNmlb-ftlb-in
Болтове на опорната плоча на спирачния апарат5541-
Монтажни болтове на спирачния апарат3526-
Нипелна връзка на спирачния маркуч към спирачния апарат1511-Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1