Проверка и тестване на ръчната спирачка

            0

1. Проверете рекламацията на клиента, като задействате ръчната спирачка.

2. Извършете визуална проверка за очевидни признаци на механични и електрически повреди.

Таблица за визуална проверка


Механични фактори

Електрически фактори

– Лост на ръчната спирачка

– Кабел и кабелна обвивка

– Верига за управление на ръчната спирачка. Вижте раздел 413-01 за повече информация.


3. Ако бъде идентифицирана очевидна причина за докладвана или получена жалба, разрешете я (ако е възможно), преди да продължите със следващите стъпки.

4. Ако проблемът не е очевиден, проверете симптомите и вижте Таблицата със симптомите.

Таблица със симптоми


Състояние

Възможни причини

Действие

•Ръчната спирачка не може да бъде задействана

•Лост на ръчната спирачка.

•Кабел и кабелна обвивка.

•МИНЕТЕ на Pinpoint тест A.

•Ръчната спирачка не може да бъде освободена

•Лост на ръчната спирачка.

•Кабел и кабелна обвивка.

•МИНЕТЕ на Pinpoint тест B.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1