Инсталиране на вратата

            0

Паркирайте автомобила си на възможно най-равна повърхност и отворете вратата, която ще инсталирате. В отворено положение фиксиращите болтове на пантите на вратата са лесно достъпни.

Стъпки на работаРазхлабете фиксиращите болтове на пантата достатъчно, за да може вратата в затворено положение да се нивелира върху корпуса при леко натискане или накланяне. Ако болтовете са разхлабени твърде много, вратата постоянно ще пада при отваряне.

Затворете вратата и подравнете така, че всички ръбове да са в една равнина с тялото и размерите на празнините да са почти еднакви. Ако вратата не е равна на B или C колона, разхлабете още повече клина на вратата и го преместете заедно с вратата в подходящата посока.

Сега дръпнете външната дръжка на вратата и я повдигнете леко, за да отворите вратата.

Затегнете всички фиксиращи болтове - проверете отново пасването на вратата и. ако е необходимо, извършете допълнителна настройка, както е описано.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1