Демонтиране на външното огледало

            0

Разхлабете скоба 1 в горния ръб на капака на огледалото. Отстранете облицовката 2, изключете централния гнездо на регулиращото устройство на огледалото за външен преглед.Свалете капака на огледалото


Изключете гнездото на превключвателя - премахнете облицовката.

Развийте фиксиращия болт 1 на огледалото.Развийте фиксиращия винт на огледалото


Издърпайте огледало 2 навън.

Монтирайте всички структурни елементи в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1