Премахване и монтиране на външното огледало

            0

Оттегляне


1. При модели с електрически огледала, изключете отрицателния кабел на акумулатора.

2. Отстранете капака, отстранете винта и отстранете шарнирната стъклена облицовка от предната част на отвора на прозореца.

3. При модели с ръчно задвижване на огледалото изключете лоста за регулиране.

4. При модели с електрически огледала, изключете електрическия конектор (вижте Фиг. 16.4).5. При всички модели отстранете монтажните винтове на огледалото. След това извадете огледалото от вратата (вижте фиг. 16.5, a, 6). Отстранете уплътнението.Инсталиране


6. Монтаж - по ред, обратен на демонтаж.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1