Трансивър на пасивна система против кражба

            0

Оттегляне


1. Отстранете превключвателя за управление на звука (ако има такъв).
  • 1. С помощта на отвертка с тънък връх разхлабете блокиращия елемент.
  • 2. Изключете електрическия конектор на превключвателя за аудио управление.2. Свалете долния капак на кормилната колона.3. Изключете електрическия конектор на предавателя PATS.4. Отстранете PATS предавателя.
  • 1. Отстранете винта, закрепващ предавателя PATS.
  • 2. Отстранете PATS предавателя.Инсталиране


1. За да инсталирате, следвайте процедурата за премахване в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1