Капак на кормилната уредба

            0

Оттегляне


1. Отстранете края на напречната щанга. За повече информация вижте главата за накрайника на напречната щанга в този раздел.

2. Отстранете капака.
  • 1. Отстранете щипките.
  • 2. Откачете вентилационната тръба (ако има такава).
  • 3. Свалете капака.Инсталиране


един.
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че свързващият прът е чист, преди да монтирате багажника.


ЗАБЕЛЕЖКА: Поставете капака. Използвайте нови клипове.


Поставете отново елементите в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1