Премахване и монтиране на разширителен съд

            0

Ще ви трябват: клещи, контейнер за източване на охлаждащата течност.

1. Източете охладителната система (вижте Смяна на охлаждащата течност).2. Разхлабете скобите, закрепващи двата маркуча за пара и маркуча за течност, като притиснете огънатите им уши с клещи, плъзнете скобите покрай маркучите и извадете маркучите от дюзите на разширителния съд.3. Преодолявайки силата на опън, отстранете предната ...4. ... и задните уши на разширителния резервоар от скобите на тялото ...5. ... и извадете разширителния съд.

6. Монтирайте разширителния резервоар в реда, обратен на отстраняването.

7. Напълнете с охлаждаща течност (вижте "Смяна на охлаждащата течност").Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1