0

Оттегляне


1. Повдигнете и подпрете автомобила. Вижте раздел 100-02 за повече информация.

2. Изключете електрическия конектор на предния фар за мъгла.3. Свалете капака на предния фар за мъгла.4. Извийте болта за закрепване на предния фар за мъгла.5. Свалете предния фар за мъгла.
  • Откачете сферичния шарнир от релсата.Инсталиране


един. ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че предната светлина за мъгла е закрепена в щипките.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че топката на предния фар за мъгла е поставена във водача.

Поставете отново елементите в обратен ред.

2. Регулирайте фаровете за мъгла. За повече информация вижте главата за регулиране на фаровете за мъгла в този раздел.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1