Вътрешно осветление

            0

Системата за вътрешно осветление включва следните елементи:
  • Предна вътрешна лампа.
  • Задна вътрешна лампа.
  • Светлина на багажното отделение.

Системата за вътрешно осветление може да се включи с помощта на трипозиционен превключвател, разположен в предния вътрешен абажур, който (превключвател) предоставя следните възможности за избор:
  • вътрешните светлини са включени, когато вратата(ите) е затворена(и).
  • Вътрешните светлини са изключени.
  • Вътрешните светлини са включени, когато вратата(ите) са отворени.
  • Вътрешните светлини се включват със закъснение след затваряне на вратата(ите).

Ако е зададено забавяне за вътрешните лампи, тези лампи ще изгаснат веднага щом ключът за запалване бъде завъртян, за да стартира двигателя.

Функцията за забавяне от 12 секунди се контролира от модула за централен таймер (CTM) на превозни средства, произведени до 08/2001 г. или от общия електронен модул (GEM) на превозни средства, произведени от 08/2001 г.

Когато CTM или GEM получи вход от превключвател за заключване на вратата или предавател за дистанционно управление, той ще активира функцията за вътрешно осветление, което превключва релето за вътрешно осветление, за да включи вътрешното осветление. CTM или GEM позволяват забавяне от 12 секунди преди изключване на лампите. Тази функция на таймера се нулира, ако някой от входовете се активира отново в рамките на определения период.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1