Фар за къси светлини

            0

Оттегляне


Всички превозни средства

1. Отстранете модула на фаровете. За повече информация вижте комплекта фарове, наличен в този раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В тази система има високо напрежение. Уверете се, че съединителят на модула на фаровете е изключен, когато се сваля задният капак на фаровете. Неспазването на тази инструкция може да доведе до нараняване.


2. Свалете капака на задния фар.Превозни средства, произведени до 03.2002 г.

3.
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че фаровете не се включват, когато конекторът на фаровете е изключен.


ВНИМАНИЕ: Уверете се, че задържащият пръстен на крушката на фара не се върти, когато стартерът на крушката на фара е свален.


ЗАБЕЛЕЖКА: Щепселът на стартера на крушката на фара автоматично ще се изключи, когато стартерът на крушката на фара бъде отстранен.


Свалете стартера на крушката на фара.4. Свалете задържащия пръстен на крушката на фара.
Превозни средства, произведени от 04.2002 г.

5.
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че фаровете не се включват, когато щепселът на крушката на фара е изключен.


ЗАБЕЛЕЖКА: Щепселът на стартера на крушката на фара автоматично ще се изключи, когато стартерът на крушката на фара бъде отстранен.


Свалете стартера на крушката на фара.6. Освободете U-образната скоба на крушката на фара от монтажния хардуер.Всички превозни средства


7.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте предпазни очила и ръкавици, когато демонтирате и монтирате ксенонови крушки на фаровете. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.


ВНИМАНИЕ: Не докосвайте стъклената повърхност на крушката на фара.


Извадете крушката на фара.Инсталиране


Всички превозни средства

1. Монтирайте крушката на фара.Превозни средства, произведени до 03.2002 г.

2. Монтирайте задържащия пръстен на крушката на фара.Превозни средства, произведени от 04.2002 г.


3. Свържете U-образната скоба на крушката на фара към монтажния хардуер.Всички превозни средства

4. Монтирайте стартера на крушката на фара.5. Свържете конектора на стартера на крушката на фара.6. Монтирайте модула на задния капак на фара.7. Инсталирайте модула на фаровете. За повече информация вижте комплекта фарове, наличен в този раздел.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1