Регулиране на фаровете — Автомобилът е оборудван с: фарове

            0

Общо оборудване: Оборудване за регулиране на фаровете.

1. Паркирайте автомобила на равна, равна повърхност.

2. Уверете се, че налягането в гумите е правилно и че автомобилът е натоварен правилно.

3. ЗАБЕЛЕЖКА: Завъртете ключа за запалване в позиция II, за да позволите на системата за нивелиране на фаровете автоматично да регулира фаровете.

Включете къси светлини.

4. Задайте екрана за измерване на оборудването за нивелиране на фаровете на правилната позиция за регулиране на фаровете.

5. ЗАБЕЛЕЖКА: След като инсталирате модула на левия фар, инициализирайте системата за нивелиране на лъча на фаровете с помощта на WDS.

Регулирайте фара така, че границата да докосва хоризонталната линия.6. ЗАБЕЛЕЖКА: Част от разсеяната светлина от фаровете за къси светлини може да е над линията от 15 градуса.

ЗАБЕЛЕЖКА: След регулиране на фаровете във вертикална посока, може да се наложи регулиране в хоризонтална посока.

Регулирайте фара така, че линията нагоре да лежи в пресечната точка на хоризонталната линия и линията от 15 градуса (показано е превозно средство с ляв волан).
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1