Дневни фарове (автомобили след 08.2001)

            0

Специален инструмент


105-R0051 Цифров мултиметър или еквивалентен
Комплект електрически сонди 29-011A

Проверка и проверка


1. Проверете рекламацията на клиента.

2. Извършете визуална проверка за очевидни признаци на механична или електрическа повреда.

Таблица за визуална проверка


Електрически фактори:
  • Предпазител(и)
  • Лампа(и)
  • Превключвател(и)
  • Окабеляване
  • Електрически конектор(и)

3. Ако бъде открита очевидна причина за проблема, който сте идентифицирали или описали от клиента, отстранете я (ако е възможно), преди да продължите с по-нататъшни действия.

4. Ако причината не е визуално очевидна, проверете симптома и вижте Таблицата на симптомите.

Таблица със симптоми


Състояние

Възможни причини

Действие

•Дневните светлини не работят.

•Предпазител

•Електрическа верига(и)

•Реле за дневни светлини (DRL)

•Превключвател за светлина

• Отидете на PINPOINT TEST D

•Дневните светлини са включени, когато ключът за запалване е изключен.

•Електрическа верига(и)

•Реле за дневни светлини (DRL)

•Ключ за запалване

•Превключвател за светлина

•Централна електрическа разклонителна кутия (CJB)

• Отидете на PINPOINT TEST E

•Включена предупредителна лампа за дълги светлини, дълги светлини с пълен интензитет при изключени фарове.

•Електрическа верига(и)

•Реле за дълги светлини

•Табло за управление

•Многофункционален превключвател

•За повече информация вижте раздел 417-01.

•Светлините за паркиране не работят, когато дневните светлини са включени.

•Електрическа верига(и)

•Превключвател за светлина

• Отидете на PINPOINT TEST F
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1