Използване на детски седалки

            0

Съгласно изискванията на Правилата за движение по пътищата, деца под 12-годишна възраст трябва да се превозват в специални детски седалки.

За информация относно видовете детски столчета и местата в автомобила, където могат да бъдат монтирани, вижте таблицата. 1.3.

Таблица 1.3 Допустимост за монтиране на детски седалки в зависимост от тегловната категория (тегло, възраст на детето)Легенда:

"-" - мястото не е подходящо за монтиране на седалката;

"+" - мястото е подходящо за монтиране на седалката;

"+*" - мястото е подходящо за монтиране на седалка, но се препоръчва превоз на деца

с помощта на подходящи устройства на задната седалка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато монтирате детско столче на предната пътническа седалка, дезактивирайте въздушната възглавница за пътника (ако има такава).ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Превключвателят се намира в горния десен ъгъл на жабката. Възглавницата се изключва от ключа на колата.
Когато въздушната възглавница за пътника е деактивирана, предупредителната лампа за деактивиране на въздушната възглавница на арматурното табло ще светне (местоположението на лампата е показано със стрелка).

Категории 0 и 0+ (до 13 кг)

Шията на двегодишно дете е много крехка. Транспортирайте децата в обърнати назад седалки тип кош. Тази позиция осигурява максимална безопасност на детето.

Категория I (9-18 кг)

За транспортиране на деца от 2 до 4 години използвайте универсална седалка, която ви позволява да поддържате детето със специален детски колан или специална еластична възглавница.

Категория II (15-25 kg) и III (22-36 kg)

За деца под 12 години използвайте детска седалка във вид на възглавница с водачи за колани, за да сте сигурни, че предпазният колан се плъзга по бедрата на детето без усукване.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1