Премахване и инсталиране на арматурното табло

            0

Ще ви трябва: гаечен ключ T25 TORX, плоска отвертка.

1. Изключете проводника от щепсела "минус" на акумулаторната батерия.2. Извадете щепсела от контакта за инсталиране на радиото (вижте "Премахване и инсталиране на арматурното табло") или радиото, в зависимост от конфигурацията.

3. Отстранете лявата дюза на централния нагревател (вижте "Премахване и монтиране на арматурното табло").4. Отстранете модула на лоста с конектора (вижте "Смяна на превключватели на лоста").5. Извийте два винта за закрепване на комбинация от устройства.
6. Поставете ръката си под таблото ...7. ... и изстискайте фиксатора на арматурното табло.8. Преместете комбинацията от арматурното табло ...9. ... натиснете резето ...
10. ... сгънете назад скобата на подложката ...11. ... изключете блока на кабелния сноп и отстранете арматурното табло.

12. Инсталирайте частите в реда, обратен на премахването.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1