Схема 7g. Връзки за управление на двигателя

            01 - блок за монтиране на предпазител; 2 - предпазител 10 A; 3 - модул на бобината за запалване; 4, 6 - електронен блок за управление на двигателя и трансмисията; 5 - сензор за детонация; 7 - сензор за положение на коляновия вал; 8 - сензор за положение на разпределителния валВръзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1