Схема 7а. Връзки за управление на двигателя

            01 - предпазител 3 A; 2 - предпазител 20 A; 3 - реле; 4 - монтажен блок на предпазители и релета; 5, 6 - предпазител 10 A; 7, 8, 10 - електронен блок за управление на двигателя и трансмисията; 9 - диагностичен сензор за концентрация на кислород; 11 - нагрят сензор за концентрация на кислородВръзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1