Схема 7д. Връзки за управление на двигателя

            01 - блок за монтиране на предпазител; 2 - предпазител 20 A; 3 - ключ за запалване (заключване); 4 - монтажен блок на предпазители и релета; 5 - предпазител 10 A; 6 - сензор за положение на педала на газта; 7 - сензор за положение на педала на съединителя; 8 - инструментална група; 9 - електронен блок за управление на двигателя и трансмисиятаВръзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1