Обезвъздушаване на кормилната уредба

            0

Обезвъздушаване (отстраняване на въздух) на хидравличната система на кормилното управление е необходимо след всяка работа, свързана с разхерметизиране на системата (смяна на помпа или тръбопроводи). Признак за наличие на въздух в системата е заклинването на волана при опит за рязко завъртане. Освен това помпата издава повишен шум при завъртане на волана, а течността в резервоара обикновено се пени.

1. Напълнете работната течност в системата на кормилното управление до маркировката "MAX" (вижте "Проверка на нивото и допълване на работната течност в резервоара на кормилното управление").

2. Стартирайте двигателя и завъртете волана докрай на една страна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не дръжте волана в пълна позиция за повече от 10 секунди.

3. Завъртете волана докрай в обратната посока.

4. Завъртете волана в средно положение и спрете двигателя.

5. Проверете нивото на хидравличната течност в резервоара на хидравличния усилвател и долейте, ако е необходимо.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато двигателят е горещ, нивото на работната течност в резервоара не трябва да е по-високо от маркировката "MAX", а когато двигателят е студен, не трябва да е по-ниско от Знак "MIN".

6. Повторете стъпки 2-5, докато нивото на течността в резервоара спре да пада.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1