Точни тестове на аудио система без усилвател

            0

ТОЧЕН ТЕСТ H: АУДИО МОДУЛ НЕ РАБОТИ - ПОВРЕДА

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

H1: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО, ПОДАДЕНО КЪМ АУДИО МОДУЛА

1 Откачете аудио модула C443.

2 Влезте в позиция АКСЕСОАР.

3 Измерете напрежението между щифт 1 на съединителя C443 на аудио модула, верига 29-MD15 (оранжев/черен), страната на окабеляването и земята и между щифт 3 на съединителя на аудио модула C443, електрическа верига 75 -MD15 (жълто-зелено), от страната на окабеляването и "земята".

• Винаги ли напрежението е по-голямо от 10 V?

Да

Отидете на H2 .

Не

РЕМОНТирайте верига 29-MD15 (оранжево/черно) или верига 75-MD15 (жълто/зелено). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H2: ПРОВЕРЕТЕ ПРЕКЪСНАТА ВЕРИГА НА ЗАЗЕМЯВАНЕТО НА АУДИО МОДУЛА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 6 на съединителя C443 на аудио модула, верига 91-MD15 (черно/зелено), страната на окабеляването и земята и между щифт 2 на съединителя на аудио модула C443, електрическа верига 91 -MD34 (черен/жълт), страна на окабеляването и заземяване.

• Във всички случаи съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ новия аудио блок. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте верига 91-MD15 (черно/зелено) или 91-MD34 (черно/жълто). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ I: СЛАБО ПРИЕМАНЕ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

I1: ПРОВЕРКА НА ЕКРАНИРАНЕТО НА КАБЕЛА НА АНТЕНАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Влезте в позиция ИЗКЛ.

3 Изключете кабела на антената.

4 Изключете кабела на антената от аудио устройството.

5 Измерете съпротивлението между заземяващия конектор на кабела на антената (екраниране) и земята.

• Съпротивлението по-малко от 1 ом ли е?

Да

Отидете на I2 .

Не

ПОЧИСТИТЕ и ЗАТЯГНЕТЕ заземяването на шасито на аудио модула и връзката между основата и тялото на антената. Ако проблемът продължава, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов антенен кабел. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

I2: ПРОВЕРЕТЕ ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОВОД НА АНТЕНАТА ЗА ОТВОРЕНА ВЕРИГА

1 Отстранете антенната мачта.

2 Измерете съпротивлението на централния проводник между краищата на кабела на антената.

• Съпротивлението по-малко от 1 ом ли е?

Да

Отидете на I3 .

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов антенен кабел. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

I3: ПРОВЕРЕТЕ КАБЕЛА НА АНТЕНАТА ЗА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ

1 Измерете съпротивлението между централния проводник на антената и земята на антената (екран).

• Съпротивлението по-голямо ли е от 10 000 ома?

Да

ПОЧИСТИТЕ и ЗАТЯГНЕТЕ заземяващите връзки на основата на антената, на шасито на аудио модула и на заземяващия проводник. батерия към тялото. Ако проблемът продължава, ИНСТАЛИРАЙТЕ ново аудио устройство. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов антенен кабел. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ J: ЛОШО КАЧЕСТВО НА ЗВУКА/ИЗКРИВЯВАНЕ В ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОВОРИТЕЛИ (НЕ ВСИЧКИ ГОВОРИТЕЛИ)


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

J1: ПРОВЕРКА НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ГОВОРИТЕЛИТЕ

1 Изключете неработещия високоговорител.

2 Измерете съпротивлението между щифтове 1 и 2 на неактивния високоговорител, страна на елемента.

• Съпротивлението приблизително 4,0 ома ли е?

Да

Отидете на J2 .

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов високоговорител. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

J2: ПРОВЕРКА НА ВХОДА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Откачете аудио модула C443.

2 Измерете съпротивлението между щифта 1 на конектора на неактивния високоговорител, страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-голямо ли е от 10 000 ома?

Да

Отидете на J3 .

Не

РЕМОНТирайте входната верига на високоговорителя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

J3: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГАТА ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ГОВОРИТЕЛЯ ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Измерете съпротивлението между щифт 2 на неработещия конектор на високоговорителя, страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-голямо ли е от 10 000 ома?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов високоговорител. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. Ако проблемът продължава, ИНСТАЛИРАЙТЕ ново аудио устройство. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте връщащата верига на високоговорителя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ K: НЯМА ЗВУК ОТ ВСИЧКИ ГОВОРИТЕЛИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

K1: ПРОВЕРЕТЕ ВХОДНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Откачете аудио модула C442.

3 Измерете съпротивлението между следните щифтове на конектора на аудио модула и масата:

- (Преден ляв високоговорител) с щифт 1 на конектор C442, верига 8-MD10 (бял/черен), страна на окабеляването и заземяване.

- (Заден ляв високоговорител) с щифт 3 на конектор C442, верига 8-MD11 (зелено/бяло), страна на окабеляването и заземяване.

- (Преден десен високоговорител) с щифт 5 на конектор C442, верига 8-MD17 (бяло/червено), страна на окабеляването и заземяване.

- (Заден десен високоговорител) с щифт 7 на конектор C442, верига 8-MD18 (бял), страна на окабеляването и заземяване.

• Във всички случаи съпротивлението по-голямо ли е от 10 000 ома?

Да

Отидете на K2 .

Не

РЕМОНТирайте съответната електрическа верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

K2: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГАТА ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ГОВОРИТЕЛЯ ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Измерете съпротивлението между следните щифтове на конектора на аудио модула и масата:

- (Преден ляв високоговорител) C442 щифт 2, верига 10-MD10 (сив/черен), страна на окабеляването и заземяване.

- (Заден ляв високоговорител) с щифт 4 на конектор C442, верига 10-MD11 (сив/бял), страна на окабеляването и заземяване.

- (Преден десен високоговорител) с щифт 6 на конектор C442, верига 10-MD17 (сив/червен), страна на окабеляването и заземяване.

- (Заден десен високоговорител) с щифт 8 на конектор C442, верига 10-MD18 (сив), страна на окабеляването и заземяване.

• Във всички случаи съпротивлението по-голямо ли е от 10 000 ома?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ новия аудио блок. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте съответната електрическа верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ L: НЯМА ЗВУК ОТ ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОВОРИТЕЛИ (НЕ ВСИЧКИ ГОВОРИТЕЛИ)

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

L1: ТЕСТ ЗА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ

1 Изключете неработещия високоговорител.

2 Измерете съпротивлението между щифтове 1 и 2 на неактивния високоговорител, страна на елемента.

• Съпротивлението приблизително 4,0 ома ли е?

Да

Отидете на L2 .

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ вашия нов високоговорител(и). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

L2: ТЕСТ ЗА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ - С ИЗКЛЮЧЕН ГОВОРИТЕЛ

1 Откачете аудио модула C442.

2 Измерете съпротивлението между щифтовете C442 на конектора на аудио модула и конектора на неработещия високоговорител(и).

- (Преден ляв високоговорител) с щифт 1 на съединителя C442, верига 8-MD10 (бял/черен), от страната на окабеляването, и конектор C937, щифт 8-MD28 (бял), щифт 2 от страната на окабеляването.

- (Преден ляв високоговорител) C442 щифт 2, верига 10-MD10 (сив/черен), страна на окабеляването, и C937, верига 10-MD28 (сив), щифт 1, страна на окабеляването.

- (Преден десен високоговорител) с C442 щифт 5, верига 8-MD17 (бял/червен), от страната на окабеляването, и C938, верига 8-MD28 (бял), щифт 2 от страната на окабеляването.

- (Преден десен високоговорител) с щифт 6 на конектора C442, верига 10-MD17 (сиво/червено), страна на окабеляването, и конектор C938, верига 10-MD28 (кафяв), щифт 1, страна на окабеляването.

- (Заден ляв високоговорител) с конектор C442, верига 8-MD11 (зелен/бял), щифт 3, страна на окабеляването, и C939, окабеляване 8-MD29 (зелен/бял), щифт 2 на конектора, страна на окабеляването.

- (Заден ляв високоговорител) с C442 щифт 4, верига 10-MD11 (сиво/бяло), страна на окабеляването, и C939, верига 10-MD11 (сиво/бяло), щифт 1, страна на окабеляването.

- (Заден десен високоговорител) C442 щифт 7, верига 8-MD18 (бял), от страната на окабеляването, и C940, верига 8-MD29 (бял/зелен), щифт 2, страната на окабеляването.

- (Заден десен високоговорител) C442 щифт 8, верига 10-MD18 (сив), страна на окабеляването, и C940, верига 10-MD29 (сив/бял), щифт 1, страна на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов високоговорител. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. Ако проблемът продължава, ИНСТАЛИРАЙТЕ ново аудио устройство. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

Не

РЕМОНТирайте съответната електрическа верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1