Точни тестове на аудио системата

            0

ТОЧЕН ТЕСТ A: АУДИО МОДУЛ НЕ РАБОТИ - ПОВРЕДА

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

A1: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО, ПОДАДЕНО КЪМ АУДИО МОДУЛА

1 Откачете аудио модула C443.

2 Влезте в позиция АКСЕСОАР.

3 С помощта на цифров мултицет измерете напрежението между аудио модул C443 щифт 1, верига 29-MD15 (оранжев/черен), страната на окабеляването и земята и между аудио модул C443 щифт 3, електрическа верига 75-MD15 (жълто/зелено), страна на окабеляването и заземяване.

• Във всички случаи напрежението над 10 V ли е?

Да

Отидете на A2 .

Не

РЕМОНТирайте верига 29-MD15 (оранжево/черно) или верига 75-MD15 (жълто/зелено). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A2: ПРОВЕРКА ЗА ОТВОРЕНИ ВЕРИГИ НА ЗАЗЕМЯВАНЕТО НА АУДИО МОДУЛА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 С помощта на цифров мултицет измерете съпротивлението между щифт 6 на аудио модул C443, верига 91-MD15 (черен/зелен), страната на окабеляването и земята, и между щифт 2 на аудио модула C443, електрически верига 91-MD34 (черно/жълто), страна на окабеляването и маса.

• Във всички случаи съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ новия аудио блок. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте верига 91-MD15 (черно/зелено) или 91-MD34 (черно/жълто). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ Б: СЛАБ ПРИЕМ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

B1: ПРОВЕРКА НА КАБЕЛА НА АНТЕНАТА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Влезте в позиция ИЗКЛ.

3 Изключете кабела на антената.

4 Изключете кабела на антената от аудио устройството.

5 С помощта на цифров мултицет измерете съпротивлението между заземяващата клема (екран) на антенния кабел и земята.

• Съпротивлението по-малко от 1 ом ли е?

Да

Отидете на B2 .

Не

ПОЧИСТИТЕ и ЗАТЯГНЕТЕ заземяването на шасито на аудио модула и връзката между основата и тялото на антената. Ако проблемът продължава, ИНСТАЛИРАЙТЕ нов антенен кабел. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B2: ПРОВЕРКА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОВОД НА АНТЕНАТА ЗА ОТВОРЕНА ВЕРИГА

1 Отстранете клечката на антената.

2 С помощта на DMM измерете съпротивлението на централния проводник между краищата на кабела на антената.

• Съпротивлението по-малко от 1 ом ли е?

Да

Отидете на B3 .

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов антенен кабел. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B3: ПРОВЕРЕТЕ КАБЕЛА НА АНТЕНАТА ЗА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ

1 С помощта на DMM измерете съпротивлението между централния проводник на антената и масата на антената (екран).

• Съпротивлението над 10 000 ома ли е?

Да

ПОЧИСТИТЕ и ЗАТЯГНЕТЕ заземяващите връзки в основата на антената, върху тялото на аудио модула и заземяващия проводник на батерията към тялото. Ако проблемът продължава, ИНСТАЛИРАЙТЕ ново аудио устройство. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов антенен кабел. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ C: ИЗКРИВАНЕ НА ЗВУКА НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОВОРИТЕЛИ (НЕ НА ВСИЧКИ ГОВОРИТЕЛИ)


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

C1: ПРОВЕРКА НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ГОВОРИТЕЛИТЕ

1 Изключете неработещия високоговорител.

2 С помощта на DMM измерете съпротивлението между щифт 1 и щифт 2 на неработещия високоговорител от страната на елемента.

• Съпротивлението приблизително 4,0 ома ли е?

Да

Отидете на C2 .

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов високоговорител. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C2: ПРОВЕРКА НА ВХОДА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ ЗА КЪСО СЪЩО ЗАЗЯВАНЕ

1 Откачете аудио модула C443.

2 С помощта на DMM измерете съпротивлението между щифт 1 на неработещия конектор на високоговорителя от страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението над 10 000 ома ли е?

Да

Отидете на C3 .

Не

РЕМОНТирайте входната верига на високоговорителя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C3: ПРОВЕРЕТЕ ВЪЗВРАТНАТА ВЕРИГА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ ЗА КЪСО КЪМ ЗАЗАТА

1 С помощта на DMM измерете съпротивлението между щифт 2 на неработещия конектор на високоговорителя от страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението над 10 000 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов високоговорител. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. Ако проблемът продължава, ИНСТАЛИРАЙТЕ ново аудио устройство. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте връщащата верига на високоговорителя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ D: НЯМА ЗВУК ОТ ВСИЧКИ ГОВОРИТЕЛИ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

D1: ПРОВЕРЕТЕ ВХОДНАТА ВЕРИГА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ ЗА КЪСО КЪМ ЗАЗА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Откачете аудио модула - C442.

3 С помощта на цифров мултиметър измерете съпротивлението между следните щифтове на конектора на аудио модула и земята:

- (Преден ляв високоговорител) с щифт 1 C442, верига 8-MD10 (бял/черен), страна на окабеляването и заземяване.

- (Заден ляв високоговорител) с щифт 3 C442, верига 8-MD11 (бял/зелен), страна на окабеляването и заземяване.

- (Преден десен високоговорител) с щифт 5 C442, верига 8-MD17 (бяло/червено), страна на окабеляването и заземяване.

- (Заден десен високоговорител) с щифт 7 C442, верига 8-MD18 (бял), страна на окабеляването и маса.

• Във всички случаи съпротивлението по-голямо ли е от 10 000 ома?

Да

Отидете на D2 .

Не

РЕМОНТирайте съответната верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D2: ПРОВЕРЕТЕ ВЪЗВРАТНАТА ВЕРИГА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ ЗА КЪСО КЪМ ЗАЗАТА

1 С помощта на цифров мултиметър измерете съпротивлението между следните щифтове на конектора на аудио модула и земята:

- (Преден ляв високоговорител) с щифт 2 C442, верига 10-MD10 (сив/черен), страна на окабеляването и заземяване.

- (Заден ляв високоговорител) с щифт 4 C442, верига 10-MD11 (сив/бял), страна на окабеляването и заземяване.

- (Преден десен високоговорител) с щифт 6 C442, верига 10-MD17 (сив/червен), страна на окабеляването и заземяване.

- (Заден десен високоговорител) с щифт 8 C442, верига 10-MD18 (сив), страна на окабеляването и маса.

• Във всички случаи съпротивлението по-голямо ли е от 10 000 ома?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ новия аудио блок. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте съответната верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ E: НЯМА ЗВУК ОТ ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОВОРИТЕЛИ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

E1: ПРОВЕРЕТЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ГОВОРИТЕЛИТЕ

1 Изключете неработещия високоговорител.

2 С помощта на DMM измерете съпротивлението между щифт 1 и щифт 2 на неработещия високоговорител от страната на елемента.

• Съпротивлението приблизително 4,0 ома ли е?

Да

Отидете на E2 .

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ вашия нов високоговорител(и). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

E2: ПРОВЕРЕТЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО ВЪВ ВЕРИГАТА НА ГОВОРИТЕЛИТЕ С ИЗКЛЮЧЕН ГОВОРИТЕЛ

1 Откачете аудио модула - C442.

2 С помощта на DMM измерете съпротивлението между аудио модула, C442, и щифтовете на съединителя на високоговорителя, съответстващи на неработещия високоговорител(и).

- (Преден ляв високоговорител) с щифт 1 на C442, верига 8-MD10 (бял/черен), от страната на окабеляването, и с щифт 2 на C937, верига 8-MD28 (бял), от страната на окабеляването.

- (Преден ляв високоговорител) с щифт 2 C442, верига 10-MD10 (сив/черен), страна на окабеляването, и щифт 1 C937, верига 10-MD28 (сив), страна на окабеляването.

- (Преден десен високоговорител) с щифт 5 C442, верига 8-MD17 (бял/червен), от страната на окабеляването, и с щифт 2 C938, верига 8-MD28 (бял), от страната на окабеляването.

- (Преден десен високоговорител) с щифт 6 C442, верига 10-MD17 (сив/червен), страна на окабеляването, и щифт 1 C938, верига 10-MD28 (кафяв), страна на окабеляването.

- (Заден ляв високоговорител) с щифт 3 C442, верига 8-MD11 (бял/зелен), от страната на окабеляването, и щифт 2 C939, верига 8-MD29 (бял/зелен), от страната на окабеляването.

- (Заден ляв високоговорител) с щифт 4 C442, верига 10-MD11 (сиво/бяло), страна на окабеляването, и щифт 1 C939, верига 10-MD11 (сиво/бяло), страна на окабеляване.

- (Заден десен високоговорител) с щифт 7 C442, верига 8-MD18 (бял), от страната на окабеляването, и щифт 2 C940, верига 8-MD29 (бял/зелен), от страната на окабеляването.

- (Заден десен високоговорител) с щифт 8 C442, верига 10-MD18 (сив), страна на окабеляването, и щифт 1 C940, верига 10-MD29 (сив/бял), страна на окабеляване.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов високоговорител. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. Ако проблемът продължава, ИНСТАЛИРАЙТЕ ново аудио устройство. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

Не

РЕМОНТирайте съответната верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ F: CD ЧЕЙНГЪР НЕ РАБОТИ ИЛИ НЕ Е ДЕФЕКТ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

F1: ПРОВЕРКА НА ВХОДЯЩИЯ ПРЕДПАЗИТЕЛ

1 Проверете серийния предпазител от 3 ампера, предоставен за CD чейнджъра.

• Предпазителят 3A добър ли е?

Да

Отидете на F2 .

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов предпазител. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

F2: ПРОВЕРКА НА ОКАБЕЛЯВАНЕТО ОТ АУДИО УСТРОЙСТВОТО КЪМ CD ЧЕЙНЖЪР

1 Изключете CD чейнджъра - C465.

2 Откачете аудио модула C464.

3 Извършете проверка на окабеляването на CD чейнджър. За повече информация вижте Окабеляването на CD чейнджъра, налично в този раздел. .

• Правилно ли е окабеляването от аудио модула към CD чейнджъра?

Да

Отидете на F3 .

Не

РЕМОНТИРАЙТЕ или ИНСТАЛИРАЙТЕ ново окабеляване на кутията на CD чейнджъра. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

F3: ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА CD ЧЕйнджъра

1 Заменете със заведомо добър CD чейнджър.

2 Проверете резервния CD чейнджър за правилна работа.

• Всички функции на CD чейнджъра работят ли правилно?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов CD чейнджър За повече информация вижте Проверка на елементите в този раздел. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ПРЕМАХНЕТЕ заместващия CD чейнджър. ИНСТАЛИРАЙТЕ оригиналния CD чейнджър. ИНСТАЛИРАЙТЕ ново аудио устройство. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ПИНПОИНТ ТЕСТ G: ДИСТАНЦИОННОТО РАДИО НЕ РАБОТИ.

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

G1: ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ АУДИО УСТРОЙСТВОТО РАБОТИ ПРАВИЛНО БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

1 Управлявайте аудио модула с помощта на дистанционното управление.

• Аудиосистемата работи ли правилно без използване на дистанционното управление?

Да

Отидете на G2 .

Не

ИНСТАЛИРАЙТЕ новия аудио блок. За повече информация вижте аудио блока, наличен в този раздел. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

G2: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГАТА 8-MD26 ЗА ПРЕКЪСВАНЕ

1 Откачете аудио модула C447.

2 Изключете радио дистанционното управление - C437.

3 С помощта на цифров мултицет измерете съпротивлението между щифт 11 C447 на веригата 8-MD26 на аудио модула (бял/черен) от страната на окабеляването и щифт 1 C437 на веригата за дистанционно управление на радиото 8-MD26 (бял/черен) от страната на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на G3 .

Не

РЕМОНТ верига 8-MD26. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

G3: ПРОВЕРКА ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ВЕРИГАТА 9-MD26

1 С помощта на цифров мултицет измерете съпротивлението между щифт 12 C447 на веригата 9-MD26 на аудио модула (кафяво/жълто) от страната на окабеляването и щифт 2 C437 на веригата за дистанционно управление на радиото 9-MD26 (кафяво/жълто) от страната на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ ново дистанционно управление на радиото. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 9-MD26 (кафяво/жълто). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.Проверка на елемент


Окабеляване на CD чейнджъра


ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте раздел 415-00 на електрическите схеми за диаграми и информация за свързване.


1. С помощта на мултиметър проверете окабеляването на CD чейнджъра, като използвате следната таблица, за да свържете кабелите на инструмента и да ги сравните с очакваните стойности.

CD чейнджър - C465

Аудио блок - C464

Очаквана стойност.

Пин 1

Пин 1

По-малко от 5 ома

Пин 3

Пин 3

По-малко от 5 ома

Пин 5

Пин 5

По-малко от 5 ома

Пин 6

Пин 6

По-малко от 5 ома

Пин 7

Пин 7

По-малко от 5 ома

Пин 8

Пин 8

По-малко от 5 ома

Пин 9

Пин 9

По-малко от 5 ома

Пин 10

Пин 10

По-малко от 5 ома

Пин 11

Пин 11

По-малко от 5 ома

Пин 12

Пин 12

По-малко от 5 ома

CD чейнджър - C465

Отрицателен проводник на мултицет

Пин 1

"Маса"

Повече от 10 000 ома

Пин 3

"Маса"

Повече от 10 000 ома

Пин 5

"Маса"

Повече от 10 000 ома

Пин 6

"Маса"

Повече от 10 000 ома

Пин 7

"Маса"

Повече от 10 000 ома

Пин 8

"Маса"

Повече от 10 000 ома

Пин 9

"Маса"

Повече от 10 000 ома

Пин 10

"Маса"

Повече от 10 000 ома

Пин 11

"Маса"

Повече от 10 000 ома

Пин 12

"Маса"

Повече от 10 000 ома


2. Ако преходът към този елемент е станал от Pinpoint тест, върнете се към този Pinpoint тестВръзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1