Премахване и монтиране на колело

            0

Оттегляне


ВНИМАНИЕ: Не използвайте топлина, за да счупите заклещена гайка на колело. Излагането на топлина може да повреди колелото и главината на колелото.


1. Разхлабете гайките на колелото.

2. Повдигнете и подпрете автомобила. Вижте раздел 100-02 за повече информация.

3. Свалете комплекта колело и гума.

Инсталиране


един.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отстранете всякаква корозия или мръсотия от монтажните повърхности на колелото, главината на колелото, спирачния барабан или спирачния диск, тъй като това може да доведе до разхлабване на гайките на колелото и колелото да се отдели, когато превозното средство се движи. Неспазването на тази инструкция може да доведе до нараняване.


Почистете главината на колелото и монтажните повърхности.

2. Монтирайте комплекта колело и гума.

3. Спуснете колата.

4. Затегнете гайките на колелата на кръст.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1