В-колона и подсилване (3 врати)

            0

ИмеСпецификация
B-колона
Подсилен панел за закрепване на предпазния колан
Вътрешен заден страничен панел

Оттегляне


1. Общи бележки:
 • Свалете задния страничен панел и долния облицовъчен панел, преди да започнете ремонта.
 • Преместете настилката и електрическите кабели далеч от работната зона.

2. Външен панел на B-колона
 • Точки на изрязване (през двата панела).



3. Останали фланци
 • 1. Място на срязване.
 • 2. Отстранете останалите фланци.



4. Останали фланци
 • Изрежете местоположение.



Инсталиране


1. Вътрешен заден страничен панел


 • 1. MIG заваряване.
 • 2. Извършете пудинг заварка.



2. В-колона
 • Преди да инсталирате нова резервна част, заварете усилващия панел за закрепване на предпазния колан.
 • 1. MIG заваряване.
 • 2. Извършете пудинг заварка.



3.
ВНИМАНИЕ: Използвайте запечатан порест двукомпонентен материал.


Звукоизолация
 • Стиропорът запълва фугата между B-колоната и долния панел на релсата.







Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все още



Фокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1