Проверете за разместване на долната част на тялото (отдолу)

            0

един.
ЗАБЕЛЕЖКА: Посочени са процедурите за проверка и поддръжка на долната част на тялото. Измерванията могат да се извършват с електронна измервателна система SHARK, лазерна измервателна система или друга еквивалентна система.


В процеса на възстановяване на сериозни щети по тялото е необходимо да се възстановят размерите на долната част на тялото. Това е необходимо, за да се осигури правилното подравняване на предните и задните колела. За информация относно правилните размери на дъното, вижте фигурата "Размери на дъното". Всички размери са вързани към центровете на отворите в долната част на тялото (на дъното). След подравняване на унибоди и точките за закрепване на окачването, ще бъде възможно да се извършат други предписани операции по отношение на долната част на тялото.

Коригиране


един.
ЗАБЕЛЕЖКА: Толеранс:±3 мм.

Размери на долната част (размери на долната част)
  • Подробните илюстрации показват лявата страна на автомобила.
  • Всички измервания - с премахнати възли.3. Важи за варианти с 3 и 5 врати5. Важи за варианти с 3 и 5 врати
7. Важи за варианти с 4 врати9. Важи за варианти с 4 врати11. Важи за варианти комби13. Важи за варианти комби.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1