Предупредителни знаци на превозното средство

            0

Предупредителните етикети могат да бъдат намерени на различни части на автомобила.

Тези етикети не трябва да се премахват. Предупрежденията имат за цел да привлекат вниманието на собствениците/шофьорите и персонала, извършващ ремонт или поддръжка на превозното средство.

Най-често срещаните етикети са възпроизведени по-долу. Наблизо е дадено обяснение на предупредителните знаци.1. Ако компоненти или компоненти са снабдени с предупредителен триъгълник и символ на отворена книга, това означава, че преди да докоснете тези компоненти или компоненти или да се опитате да направите каквото и да е регулиране, трябва да се обърнете към съответния раздел от Ръководството на собственика на превозното средство.2. Ако елементите или възлите са снабдени с предупредителен триъгълник със стрелка "електрически разряд" и символ на отворена книга, това показва, че тези елементи и възли са присъщи на наличието на високо напрежение. Никога не докосвайте тези части, докато двигателят работи или е включено запалването. Вижте глава "Електрически удар" в този подраздел.
3. Този символ идентифицира превозни средства на Ford и резервни части, които съдържат азбест. Вижте глава "Азбест" в този подраздел.4. Ако елементите или възлите са снабдени с такъв знак, това означава, че елементът съдържа химически агресивно вещество. Вижте глава "Киселини и основи" в този подраздел.5. Ако автомобилът е оборудван с предупредителен кръг с изображение на зачеркнат запален кибрит, това показва забраната за използване на източници на открит огън (пламък) в непосредствена близост до такъв автомобил, т.к. превозва запалими или експлозивни течности или газове под налягане. Вижте главата "Пожар" в този подраздел.
6. Ако превозното средство е оборудвано с този знак (обикновено съчетан със знака, описан в точка 5), това показва наличието на потенциално експлозивно вещество в непосредствена близост.7. Ако автомобилите са оборудвани с този знак, това означава, че децата не трябва да бъдат в непосредствена близост до тях без подходящ надзор.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1