Цилиндър на ключалката за запалване — демонтаж и монтаж

            0

Оттегляне


1. Изключете проводника на теглото от акумулатора. Вижте раздел 414-01 за повече информация.

2. Отстранете долната част на арматурното табло.
 • 1. Отстранете винтовете.
 • 2. Освободете скобата.3. Разкачете горния корпус на кормилната колона.
 • Освободете двете скоби (по една от всяка страна) с помощта на отвертка с тънък връх.4. Свалете превключвателя за управление на звука (ако има такъв).
 • 1. Освободете заключващия зъбец с помощта на отвертка с тънък връх.
 • 2. Изключете електрическия конектор.5. Свалете долния корпус на кормилната колона.
 • 1. Освободете лоста за заключване на кормилната колона.
 • 2. Отстранете винтовете.
 • Извадете ключа за запалване.6. Отстранете цилиндъра на ключалката за запалване.
 • 1. Поставете ключа за запалване и го завъртете в позиция I (ACC).
 • 2. Използвайте тънка отвертка, за да натиснете ключалката.
 • 3. Свалете цилиндъра на ключалката.Инсталиране


1. Сменете елементите в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1