Премахване на двигателя на задната чистачка

            0

Преместете двигателя на чистачките в позиция за паркиране. Изключете батерията. Отстранете рамото на задната чистачка, както е описано по-горе.

Развийте фиксиращата гайка на задвижващия вал (обърнете внимание на последователността на монтажните части).

Отворете задния капак, отстранете вътрешната облицовка (2 винта, 10 скоби). С отвертка с широко острие, като използвате кърпа, внимателно извадете формованата част от изреза в задния капак или от скобите.Разкачете конектора 1 на двигателя на почистващия препарат.

Развийте заземяващия проводник 2.

Отстранете 3-те фиксиращи болта (стрелки). Извадете двигателя заедно със закопчалката от изреза в задния капак.

Развийте двигателя от монтажната плоча

Завършете инсталацията в обратен ред. Първо поставете двигателя на чистачките в позиция за паркиране. Затегнете фиксиращите болтове до 20 Nm.

Започнете пробен цикъл, ако е необходимо, коригирайте позицията на лоста на чистачките върху стъклото.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1