Електрическият прозорец не работи

            0

Дефектен превключвател: отстранете превключвателя от другата страна и сменете многощифтовия конектор. Когато превключвателят работи, вече трябва да можете да затворите прозореца.

Няма непрекъснатост на проводника към мотора: Прекарайте спомагателния проводник от акумулатора (ако няма положителен ток) или земята (ако няма заземяване) към двигателя на електрическия прозорец. Стартирайте двигателя.

Двигателят е блокирал: свалете облицовката на вратата. Закачете стъклото на повдигащата релса и натиснете силно нагоре. Фиксирайте прозореца в тази позиция със здрава лепяща лента или го заклинете с подходящо парче дърво, например. Разбира се, и двете са само принудени решения.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1