Регулиране на пръстите на предните колела (14 117 0)

            0

ЗАБЕЛЕЖКА: Подравняването на предните колела трябва да се проверява и регулира на равна повърхност и в съответствие с инструкциите на производителя за използваното оборудване за подравняване на колелата.


1. Поставете кормилното управление в централно положение и го заключете в това положение.2. Освободете контрагайките на върховете на кормилната тяга.3. Отстранете външните скоби на капаците на кормилния механизъм.4. За да регулирате подравняването на колелата, завъртете напречните пръти равен брой обороти по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка.5. Затегнете контрагайките на накрайниците на напречната щанга. Вижте раздел 211-03 за повече информация.6. Монтирайте външните скоби на капаците на кормилната предавка.7. Проверете конвергенцията на колелата.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1